Międzynarodowe Forum Górskie

 

POWIAT TATRZAŃSKI


XI MIĘDZYNARODOWE  FORUM  GÓRSKIE

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJA DUDY

 

 

„POTRZEBY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
W POWIECIE TATRZAŃSKIM I NOWOTARSKIM
NA TLE ANALIZY FUNKCJONALNEJ OBECNEGO STANU”

 

Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy „Hyrny”
ul. Piłsudskiego 20, Zakopane

ZAKOPANE, 21 MARCA 2019

 

KOMITET HONOROWY

Andrzej Adamczyk (Minister Infrastruktury) - przewodniczący, Piotr Bąk (Starosta Tatrzański), Andrzej Chochół  (Rektor UE), Krzysztof Faber (Starosta Nowotarski), Stanisław Gulak (Rektor PPWSZ), Jan Kazior (Rektor PK), Witold Kozłowski (Marszałek Województwa Małopolskiego), Wojciech Nowak (Rektor UJ), Włodzimierz Sady (Rektor UR), Tadeusz Słomka (Rektor AGH)

 

RADA PROGRAMOWA

Stanisław Hodorowicz (UJ, PPWSZ) – przewodniczący, Kazimierz Furtak (PK), Bianka Godlewska – Dzioboń (UE, PPWSZ), Joanna Gronkowska (Powiat Nowotarski), Urszula Litwin (UR), Marta Maj (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie), Tomasz Pałasiński (Dyrektor GDDKiA o/Kraków), Antoni Tajduś (AGH), Andrzej Szarata (PK), Janusz Żmija (UR)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Łukasz Smółka (Wicemarszałek Województwa Małopolskiego) - przewodniczący, Helena Buńda (Dyrektor TARPiK), Zofia Garbulińska (Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego), Andrzej Skupień (Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego), Jerzy Zacharko - (Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego)

 

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

9.30-10.00   Rejestracja Uczestników

10.00  Uroczyste otwarcie Forum

10.05 – 10.15  Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

10.15 – 10.25  Wystąpienie Ministra Infrastruktury  Andrzeja Adamczyka

10.30 - 10.50  „Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększające dostępność regionów atrakcyjnych turystycznie” (Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

10.55 - 11.15  „Inwestycje GDDKiA na drogach krajowych Podtatrza” (Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie)


11.15 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 12.05  „Przegląd zadań z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Małopolski południowej” (Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego)

12.10 - 12.25  „Poprawa bezpieczeństwa jako element rozwiązań drogowych i Infrastrukturalnych, projektowanych w Powiecie Tatrzańskim” (Maria Kuruc, Zastępca Wójta w Gminie Bukowina Tatrzańska)

12.30 - 12.45  „Kluczowe problemy spójnego funkcjonowania modernizowanego systemu transportowego w Powiecie Nowotarskim” (Tomasz Moskalik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu)

 

12.45 - 13.00 Przerwa kawowa

13.00 - 13.15  „Wpływ Parków Narodowych na rozkład ruchu turystycznego w rejonie Podtatrza” ( Szymon Ziobrowski, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego)

13.20 - 13.35  „Migracja ruchu turystycznego na obszarze Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego 2017 -2018” (Andrzej Gut Mostowy, Wiceprzewodniczący Rady Programowej d.s. Rozwoju i Promocji Gospodarki Turystycznej w Małopolsce)

 

13.35 - 14.20  Przerwa obiadowa

14.20 - 15.20  „Studium obsługi transportowej regionu Podtatrza” (Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. Politechniki Krakowskiej)
15.20          Dyskusja i wolne wnioski

 


 

Uprzejmie informujemy, że udział w Forum tylko za okazaniem zaproszenia.

 Aktualności

Materiał wideo z XI Międzynarodowego Forum Górskiego

Zakopane, 21 marca 2018

Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy "Hyrny"

ul. Piłsudskiego 20, Zakopane

 

Uroczyste otwarcie XI Międzynarodowego Forum Górskiego - wystąpienie Starosty Tatrzańskiego Piotra Bąka

 

Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

 

Podsumowanie XI Międzynarodowego Forum Górskiego

21 marca br. odbyło się XI Międzynarodowe Forum Górskie z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Parlamentarzystów, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, przedstawicieli świata nauki, samorządów, stowarzyszeń oraz mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego. Podczas konferencji omawiano zagadnienia systemu komunikacyjnego na obszarze szeroko rozumianego Podhala,  Gorców , Pienin   i Beskidów.  Zaprezentowane zostały propozycje inwestycji drogowych i kolejowych w oparciu o najnowszej badania ruchu komunikacyjnego oraz turystycznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się fotorelacją z XI Międzynarodowego Forum Górskiego.Organizatorzy

                


1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms