Międzynarodowe Forum Górskie

 

       

      STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM

Starostwo Powiatowe w Zakopanem oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury mają zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji pn.: „PODHALE KU NIEPODLEGOŚCI I NOWEMU OBLICZU GOSPODARCZEMU”, która odbędzie się w ramach X JUBILEUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO FORUM GÓRSKIEGO w dniach 4-5 października 2018 r. w Pensjonacie "Antałówka***" w Zakopanem przy ul. Wierchowej 2.

                      

 

X JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

POD HONOROWYM PATRONATEM

MARKA KUCHCIŃSKIEGO

MARSZAŁKA SEJMU RP

ORAZ

ANDRZEJA ADAMCZYKA

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

PODHALE KU NIEPODLEGŁOŚCI I NOWEMU OBLICZU GOSPODARCZEMU

 

 

PENSJONAT „ANTAŁÓWKA***” W ZAKOPANEM

UL. WIERCHOWA 2

ZAKOPANE, 4-5 PAŹDZIERNIKA 2018r.

 

RADA PATRONACKA

Piotr Bąk – Przewodniczący (Starosta Tatrzański), Andrzej Chochół  (Rektor UE), Jan Kozior (Rektor PK), Wojciech Nowak (Rektor UJ), Włodzimierz Sady (Rektor UR), Andrzej Skupień  (Prezes Związku Podhalan), Tadeusz Słomka (Rektor AGH)

 

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Furtak (PK), Joanna Gronkowska (AGH), Stanisław Hodorowicz - przewodniczący (UJ, PPWSZ),  Jerzy Lis (AGH), Urszula Litwin (UR), Anna Mlekodaj (PPWSZ), Antoni Tajduś (AGH), Janusz Żmija (UR), Bianka Godlewska - Dzioboń (UE)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Helena Buńda (Dyrektor TARPiK), Zofia Garbulińska (Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego), Andrzej Laszczyk (Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego), Jerzy Zacharko - przewodniczący (Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego)

 

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

4 października (czwartek) 2018r.

9.00 - 9.30   Rejestracja Uczestników

9.30 - 9.55 Uroczyste otwarcie Forum

 1. 10.00 –10.25: Słowo o wolności  (Stanisław Hodorowicz, Uniwersytet Jagielloński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
 2. 10.30 –10.55: Podhale ku Niepodległej (dr hab. Anna Mlekodaj, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
 3. 11.00 – 11.25: Podhalanie na frontach I Wojny Światowej (dr Przemysław Stanko, Uniwersytet Papieski Jana  Pawła II w Krakowie)
 4. 11.30 – 11.55: Józef Piłsudski w Zakopanem i na Podhalu (mgr Lesław Dall)
 5. 12.00 - 12.25: Walka o kresy południowe, Spisz i Orawę 1918-24 (dr hab. Jerzy Roszkowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 6. 12.30 - 12.55: Tradycje polskich wojsk górskich z lat 1914-21 (mgr Władysław Motyka)

13.00-13.55  Przerwa obiadowa

 1. 14.00 - 14.25: Sieć dróg krajowych w kierunku Podhala – realizacje prac i perspektywy (Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)
 2. 14.30 - 14.55: Modernizacja linii kolejowych nr 97, 98, 99 – „Zakopianki” oraz stan prac nad projektem budowy połączenia Podłęże – Piekiełko (Tomasz Szydło MBA, Dyrektor Regionu Południowego w PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A.)
 3. 15.00 - 15.25: Nowe projekty w zakresie rozwoju sieci gazowej na terenie Powiatu Tatrzańskiego (Paweł Firlej,  Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.)
 4. 15.30 - 15.55: Kierunki rozwoju Geotermii Podhalańskiej w najbliższych latach (Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej S.A.)
 5. 16.00 Podsumowanie problematyki i dyskusja

 

5 października (piątek) 2018r.

8:30 - 9.00 Powitanie Uczestników Sesji

 1. 9.00 - 9.25: Nowe produkty turystyczne w Subregionie Regionu Turystycznego Podhala (Andrzej Gut Mostowy, Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej)
 2. 9.30 - 9.55: Problemy komunikacyjne południowej strony Tatr Wysokich i drogi ich rozwiązania (Przedstawiciel Miasta Vysoké Tatry)
 3. 10.00 - 10.25: Możliwości budowy tuneli komunikacyjnych w polskich górach (prof. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie)
 4. 10.30 - 10.55: Doświadczenia funkcjonowania Podhalańskiej Kolei Regionalnej po pierwszym sezonie letnim (Andrzej Siemieński, Dyrektor Oddziału Małopolskiego Przewozów Regionalnych)
 5. 11.00 - 11.25: Plan transportowy w Zakopanem i jego realizacja (mgr Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju UMZ, dr inż. Marek Bauer Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej)
 6. 11.30 - 11.55: Koncepcja komunikacji publicznej w Powiecie Tatrzańskim na tle badań ruchu w 2018 r. (Maria Kuruc, Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem)
 7. 12.00 - 12.25: Zarządzanie zasobami środowiskowymi a rozwój Zakopanego (Agnieszka Bartocha, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane)
 8. 12.30 Podsumowanie problematyki i dyskusja

13.00 Obiad

 

 

 

Więcej informacji : www.tatry.pl; www.forumgorskie.pl;

Znajdź nas na:

www.facebook.com/promocja.tatry

www.facebook.com/MFGzakopane

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

ul. Tetmajera 24

34-500 Zakopane

tel. 18 20 613 20Aktualności

Materiał wideo z IX Międzynarodowego Forum Górskiego

7 Grudnia 2017

Idea "Tatrzańskiego Systemu Komunikacyjnego" po 13 latach
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki - Politechnika krakowska, Jan Friedberb

 

Podsumowanie IX Międzynarodowego Forum Górskiego

 

W dniach 7-8 grudnia Pensjonat Antałówka  w Zakopanem  przyjął w gościnne progi  uczestników konferencji:

  „WSPÓŁCZESNE I HISTORYCZNE WYBRANE ASPEKTY TATRZAŃSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ TRANSPORTU LINOWEGO I RATOWNICTWA GÓRSKIEGO‘’.

Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe  w Zakopanem  wraz z Tatrzańską Agencją  Rozwoju, Promocji i Kultury.Organizatorzy

                


1999-2018 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms