XVI MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2023
TRANSPORT I GEOTERMIA NA PODTATRZU DZIŚ I JUTRO
„25. rocznica wizyty Jana Pawła II na Podhalu i Hołdu Górali Polskich w Zakopanem”

HARMONOGRAM KONFERENCJI I TEMATY WYSTĄPIEŃ

 

XIII MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2021

HARMONOGRAM OBRAD I TEMATY WYSTĄPIEŃ

XI MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

IX MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

VIII MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

 

„Klaster energii – szanse i bariery rozwoju”

 

Program Konferencji

 

VII MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

 

„Kierunki rozwoju Podtatrza – wybrane zagadnienia”

 

Program Konferencji

 

Program VI Międzynarodowego Forum Górskiego
Hotel Mercure - Kasprowy
Zakopane 22-23 października
 

Temat:

„Perspektywy rozwoju komunikacji w regionach górskich”

V MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2014

Tegoroczna jubileuszowa konferencja pozwoli na omówienie zagadnień związanych regionalnym rozwojem terenów górskich, obecnym stanem i perspektywami mającymi wpływ na ożywienie regionów górskich. Projekt pozwala  wzmocnić  współpracę w terenach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych. Międzynarodowa promocja będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie.

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms