X MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

 

4 października (czwartek) 2018r.

9.00 - 9.30   Rejestracja Uczestników

9.30 - 9.55 Uroczyste otwarcie Forum

 1. 10.00 –10.25: Słowo o wolności  (Stanisław Hodorowicz, Uniwersytet Jagielloński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
 2. 10.30 –10.55: Podhale ku Niepodległej (dr hab. Anna Mlekodaj, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
 3. 11.00 – 11.25: Podhalanie na frontach I Wojny Światowej (dr Przemysław Stanko, Uniwersytet Papieski Jana  Pawła II w Krakowie)
 4. 11.30 – 11.55: Józef Piłsudski w Zakopanem i na Podhalu (mgr Lesław Dall)
 5. 12.00 - 12.25: Walka o kresy południowe, Spisz i Orawę 1918-24 (dr hab. Jerzy Roszkowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 6. 12.30 - 12.55: Tradycje polskich wojsk górskich z lat 1914-21 (mgr Władysław Motyka)

13.00-13.55  Przerwa obiadowa

 1. 14.00 - 14.25: Sieć dróg krajowych w kierunku Podhala – realizacje prac i perspektywy (Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)
 2. 14.30 - 14.55: Modernizacja linii kolejowych nr 97, 98, 99 – „Zakopianki” oraz stan prac nad projektem budowy połączenia Podłęże – Piekiełko (Tomasz Szydło MBA, Dyrektor Regionu Południowego w PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A.)
 3. 15.00 - 15.25: Nowe projekty w zakresie rozwoju sieci gazowej na terenie Powiatu Tatrzańskiego (Paweł Firlej,  Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.)
 4. 15.30 - 15.55: Kierunki rozwoju Geotermii Podhalańskiej w najbliższych latach (Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej S.A.)
 5. 16.00 Podsumowanie problematyki i dyskusja

 

5 października (piątek) 2018r.

8:30 - 9.00 Powitanie Uczestników Sesji

 1. 9.00 - 9.25: Nowe produkty turystyczne w Subregionie Regionu Turystycznego Podhala (Andrzej Gut Mostowy, Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej)
 2. 9.30 - 9.55: Problemy komunikacyjne południowej strony Tatr Wysokich i drogi ich rozwiązania (Przedstawiciel Miasta Vysoké Tatry)
 3. 10.00 - 10.25: Możliwości budowy tuneli komunikacyjnych w polskich górach (prof. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie)
 4. 10.30 - 10.55: Doświadczenia funkcjonowania Podhalańskiej Kolei Regionalnej po pierwszym sezonie letnim (Andrzej Siemieński, Dyrektor Oddziału Małopolskiego Przewozów Regionalnych)
 5. 11.00 - 11.25: Plan transportowy w Zakopanem i jego realizacja (mgr Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju UMZ, dr inż. Marek Bauer Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej)
 6. 11.30 - 11.55: Koncepcja komunikacji publicznej w Powiecie Tatrzańskim na tle badań ruchu w 2018 r. (Maria Kuruc, Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem)
 7. 12.00 - 12.25: Zarządzanie zasobami środowiskowymi a rozwój Zakopanego (Agnieszka Bartocha, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane)
 8. 12.30 Podsumowanie problematyki i dyskusja

13.00 Obiad

 1999-2018 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms