Program VI Międzynarodowego Forum Górskiego
Hotel Mercure - Kasprowy
Zakopane 22-23 października
 

Temat:

„Perspektywy rozwoju komunikacji w regionach górskich”

 

22 października 2015 r. - czwartek

14.30 – 15.30  Rejestracja uczestników konferencji

15:40 – 16:00 Uroczyste otwarcie VI Międzynarodowego Forum Górskiego

Piotr Bąk – Starosta Tatrzański

SESJA PLENARNA

Prowadzący:

  • Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Senator RP, Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Forum  Górskiego
  • Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

16:00 - 16:40 Wykład inauguracyjny„Komunikacja w obszarze Karpat”

Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu RP,

Andrzej Adamczyk,  Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury,

16.40 – 17.00 Otwarta dyskusja

17:00 – 17.30 - Panel Ekspertów

- Moderator: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej

17.30- 18.00 - Prezentacje multimedialne gości:

Firma „Supersnow”: Wykorzystanie Miejskich Obszarów Aktywności w zimie.

18.00 Uroczysta kolacja

23 października 2015r. - piątek

9.30 – 10.00 rejestracja gości.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, Prorektor ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie.

10.00 – 10.30 „Nowe rozwiązania w zakresie  komunikacji kolejowej  Kraków – Zakopane” - Piotr Majerczak, Kierownik Kontraktu PKP PLK S.A. w Krakowie.

10.30 – 10.45 Otwarta dyskusja

10.45 – 11.00 „Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków-Zakopane” – Piotr Ziętek Dyrektor Projektu Studium Wykonalności dla linii zakopiańskiej.

11.00 - 11.15 Otwarta dyskusja

11.15 - 11.45 Światowe rozwiązania komunikacji miejskiej z wykorzystaniem kolei linowych”- Gunter Natter -przedstawiciel  Doppelmayr  Austria; Bogdan Tarko- Prezes Doppelmayr  sp. z o.o.  Polska.

11.45 - 12.00    Otwarta dyskusja

12.00 – 12:15    Przerwa kawowa

12.15 – 12.45 „Komunikacja lotnicza w regionach górskich” – dr Jan Pamuła – Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice

12.45 – 13.00 Otwarta dyskusja

13.00 – 13.30   „Wpływ budowy kolei do Zakopanego na rozwój Podtatrza” Maciej Panasiewicz,

Naczelnik Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce

13-30 – 13.45 Otwarta dyskusja

14.00 – 14.50 Obiad

15.00 – 15.30 „Możliwości rozwiązań komunikacyjnych na terenie Podtatrza z zastosowaniem kolei linowych” - Prof. dr hab. inż. Marian Wójcik, Katedra Transportu Linowego Akademii Górniczo –  Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; dr Tomasz Rokita, Katedra Transportu Linowego  Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

15.30 – 15.45 Otwarta dyskusja

15.45 – 16.15Modernizacja drogi krajowej nr S7 i 47 Zakopane - Kraków” - Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

16.15 – 16.30 Otwarta dyskusja

16.30 – 17.00 „Drogi lokalne Podtatrza i komunikacja w przyszłości” – Marta Maj, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

17.00 – 17.15 Otwarta dyskusja

17.15 – 17.45 Koncepcja budowy systemu ścieżek rowerowychBike’owe Zakopane” – Wojciech  Stankiewicz,  Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Urzędu  Miasta Zakopane

17.45 – 18.00 Otwarta dyskusja

18.00 – 18.30 Rezolucje i wnioski VI Międzynarodowego Forum Górskiego

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms