Rada Programowa konferencji


 

KOMITET  HONOROWY

Adam  BACHLEDA-CURUŚ (b. Burmistrz Miasta Zakopane), Piotr BĄK (Starosta Tatrzański), prof. Andrzej BIAŁKIEWICZ (Rektor Politechniki Krakowskiej), ks. prał. Tomasz BOROŃ (b. Dyrektor Centrum Formacyjno-Szkoleniowego Księżówka), Leszek DORULA (Burmistrz Miasta Zakopane), Ks. kan. Mariusz DZIUBA (Proboszcz Parafii Św. Krzyża w Zakopanem), Krzysztof FABER (Starosta Nowotarski), ks. kan. Jerzy FILEK (Kustosz Sanktuarium MB Ludźmierskiej),  ks. kan. Bogusław FILIPIAK (Dziekan Dekanatu Zakopiańskiego), ks. kan. Jan KARLAK (Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Nowym Targu), Julian KOWALCZYK (Prezes Związku Podhalan w Polsce), Witold KOZŁOWSKI (Marszałek Województwa Małopolskiego), prof. Jerzy LIS (Rektor Akademii Górniczo Hutniczej), ks. Lesław MIREK (Dyrektor Centrum Formacyjno-Szkoleniowego Księżówka), ks. Marian MUCHA SAC (Kustosz Sanktuarium Narodowego MB Fatimskiej na Krzeptówkach), ks. inf. Stanisław OLSZÓWKA (Zakopane), prof. Jacek POPIEL (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), ks. prał. Stanisław STROJEK (Dziekan Dekanatu Nowotarskiego), ks. prał. Stanisław SZYSZKA (Zakopane), prof. Sylwester TABOR (Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), ks. prof. Robert TYRAŁA (Rektor Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II), Grzegorz WATYCHA (Burmistrz Miasta Nowy Targ).

 

 

          RADA PROGRAMOWA

Adam BACHLEDA-CURUŚ (b. Burmistrz Miasta Zakopane), Piotr BĄK (Starosta Tatrzański), Joanna GRONKOWSKA (Związek Podhalan), Maciej HODOROWICZ (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław HODOROWICZ  (Przewodniczący Rady Naukowej Forum), Anna MLEKODAJ (Związek Podhalan), ks. Robert NĘCEK (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II), ks. prał. Tadeusz PANUŚ (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II), Joanna SOBCZYK-PAJĄK (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II), Stanisława TREBUNIA STASZEL (Uniwersytet Jagielloński).

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Helena BUŃDA (Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Promocji i Kultury), Władysław FILAR – Przewodniczący Komitetu (Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego), Zofia GARBULIŃSKA (Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego), Piotr GĄSIENICA (Wiceprezes Związku Podhalan w Polsce), Stanisław HODOROWICZ (Przewodniczący Rady Naukowej Forum), ks. Lesław MIREK (Dyrektor Centrum Formacyjno-Szkoleniowego Księżówka), ks. Robert NĘCEK (prof., Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II), Marta NĘDZA-KUBINIEC (Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego), Agnieszka NOWAK-GĄSIENICA (Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane), Marcin OZOROWSKI (Parafia Ludźmierska), Andrzej SKUPIEŃ (Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego), Joanna SOBCZYK-PAJĄK (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II), Zbigniew PROSZOWSKI (Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego), Joanna  STASZAK (Naczelnik Wydziału Kultury Miasta Zakopane), Wojciech WYSZYŃSKI (Wiceprezes „Bachleda – Hotel” Sp. z o. o.)

 
zdjęcie

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms