V MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2014

Tegoroczna jubileuszowa konferencja pozwoli na omówienie zagadnień związanych regionalnym rozwojem terenów górskich, obecnym stanem i perspektywami mającymi wpływ na ożywienie regionów górskich. Projekt pozwala  wzmocnić  współpracę w terenach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych. Międzynarodowa promocja będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie.

13 października 2014 r. - poniedziałek

10:00 – 19:00    Górskie Targi Turystyczne „PROMOCJA ZIEM GÓRSKICH” – prezentacja przedsiębiorców 

                10:00 – 10:30    Rejestracja uczestników konferencji

                 10:30 – 11:00   Powitanie uczestników i otwarcie konferencji.

               

SESJA PLENARNA

 

      

Prowadzący:

               

prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego, Senator RP

mgr inż. Andrzej Gąsienica – Makowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Starosta Powiatu Tatrzańskiego

 

11:00-11:45       Wykład inauguracyjny - Elżbieta Bieńkowska

b. Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju,

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw

„Rozwój Regionalny w Regionach Górskich”.

I Panel: „GOSPODARKA”

12:00 – 13:30

 

Moderator:

Rafał Serafin –Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Eksperci:

 

 • Luca Lo Bianco, Dyrektor UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani / Krajowy Związek Miast i Gmin Górskich (Włochy)
 • Dr hab. Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
 • Anton Dippold – Radca Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa; Kierownik Referatu ds. Polityki Agrarnej, Zadań Szczególnych, Statystyki Rolnej i Obserwacji Gospodarki.
 • Prof. dr hab. Maciej Kaliski, Dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki
 • Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø, Environment Foundation Lillehammer (Norwegia)

 

13:30-15:00      Przerwa obiadowa

 

 

 

II Panel:  „Infrastruktura i Rozwój Regionalny”

15:00 – 16.30 

               

Moderator:

 

Prof. dr hab.inż Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Eksperci:

 

 • Jerzy Miller,  Wojewoda Małopolski
 • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Ivan Skorupa,  Konsul Generalny Republiki Słowacji
 • Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego 
 • Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju          

16:30 – 16:45  Przerwa kawowa

III Panel: „Kultura i promocja regionu”

16:45 – 18:15

Moderatorzy:

Andrzej Gut-Mostowy, Poseł na Sejm RP, przewodniczący podkomisji stałej do spraw turystyki

                               Janusz Sepioł, Senator RP

Eksperci:

 

 • Maria Dominika Wachałowicz – Kiersztyn, Dyrektor Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego
 • Elżbieta Kantor – Dyr. Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji UMWM
 • Avelio Marini, WIGWAM, ISMEA – RRN, Włochy
 • Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor
 • Maciej Pinkwart, artysta, pisarz
 • Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Anna Wende-Surmiak Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 • Michał Żebrowski, Dyrektor Teatru 6 Piętro

 

 

 

14 października 2014 r.  – wtorek

RÓWNOLEGŁE SESJA TEMATYCZNE

SESJA A

Kultura – Tradycja - Produkt Regionalny

 

 

Prowadzący:  Krzysztof Król Łęgowski – Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury

 

10:00 – 10:20 „Kultura jako czynnik stymulujący kreatywności w regionie”

Prelegent: Krzysztof  Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

10:20 – 10:40  „Rozwój turystyki a poprawa życia w regionach górskich”

   Prelegent:  Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

10:40 – 11:00  „Promocja jagnięciny podhalańskiej szansą na promocję regionu Podhala na arenie międzynarodowej”

                                   Prelegent: Piotr Kohut, Prezes Zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne

 

11:00 – 11:20 „Instrumenty zachowania lokalnych tradycji w Alpach Bawarskich w kontekście polityki rolnej i górskiej Unii Europejskiej” - Anton Dippold – Radca Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa; Kierownik Referatu ds. Polityki Agrarnej, Zadań Szczególnych, Statystyki Rolnej i Obserwacji Gospodarki.

 

11:20 – 11:40  „Znaczenie produktów regionalnych na ziemiach górskich”

                                 Prelegent: Avelio Marini, ISMEA – RRN, Włochy                          

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 Otwarta dyskusja

 

Prowadzący:  Franciszek Bachleda-Księdzularz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

Eksperci:

 • prof. Bogdan Hud, Dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Lwowskiego Uniwersytetu                            im. Iwana Franki
 • Janusz Drabik – Dyr. Ekonomiczny ds. elektrowni wodnych ZEW Niedzica S.A.,  
 • Danuta Sztencel, Stowarzyszenie im. J.Karłowicza w Zakopanem
 • Leszek Zegzda, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

 

13:00 – 14:00 OBIAD

 

 

 

SESJA B

 Infrastruktura a gospodarka zasobami

 

 

Prowadzący: Stanisław Bisztyga, wiceprezes Małopolskie Agencji Rozwoju Regionalnego ,

 

10:00 – 10:20 „Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na południu Polski ”

Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek  Kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  

 10:20 – 10:40 „Obecny stan i rozwój infrastruktury sieciowej a efektywność dystrybucji energii elektrycznej”.

Prelegent: dr  inż. Waldemar Szpyra, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki, Akademii Górniczo –Hutniczej  w Krakowie

 

10:40 – 11:00 „Źródła energii odnawialnej na terenach Norwegii ”

Prelegent: Inge Aarhus Stiftelsen - Lillehammer Miljø – Environment Foundation Lillehammer - (Norwegia)

 

11:00 – 11:20 „Fotogrametria w krajobrazie górskim”

Prelegent: dr inż. Izabela Piech,  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego   

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

11.20 – 11.40 „Studia widokowe infrastruktury górskiej”

Prelegent:  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew  Myczkowski, Instytutu Architektury Krajobrazu,  Politechniki Krakowskiej

 

 

 11:40-12.00 Przerwa kawowa

 

 

12:00 – 13.30 Otwarta dyskusja

 

Prowadzący:  Adam Kitkowski – Asystent Starosty Tatrzańskiego

 

 Eksperci:

 

 • Prof. dr hab. Stanisław Belniak, Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Urszula Litwin, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Dr inż. Paweł Skawiński – b. dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Prof. Massimo Sargolini, Uniwersytet Camerino

 

13:30 – 15.00 OBIAD

               

 

 

 

 

SESJA C

 Poziom życia, a Ekonomia i Finanse

 

Prowadzący: dr Tadeusz Burzyński –Prezes Zarządu Instytutu Turystyki w Krakowie

 

10:00 – 10:20 „Charakterystyka kształcenia w uczelniach na terenach górskich w świetle prac PKA”

Prelegent: dr hab. Marek Rocki, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

10:20-10:40 „Spółdzielczość–działanie grupowe jako forma działalności gospodarczej ” –  Prelegent: prof. dr hab. Janusz Źmija, Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu w  Agrobiznesie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

10:40 – 11:00 „Pomoc dla przedsiębiorstw - nowe inicjatywy i potrzeby biznesowe”

Prelegent: Wiesław Bury, Prezes Małopolskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego

                           

11:00 – 11:20 „Ocena poziomu życia mieszkańców terenów górskich”

                             Prelegent: dr hab. Jadwiga Berbeka , Katedra Turystyki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

11.20 – 11.40  „Komunikacja wizualna w regionach górskich

Prelegent:  Jerzy Gruszczyński, Prezes Zakopiańskiego Okręgu Polskiego Związku Artystów Plastyków

 

11:40 – 12.00 Przerwa kawowa

 

 

12:00 – 13:30 Otwarta dyskusja:

 

 

Prowadzący: Przemysław Bolechowski, Radio Kraków S.A.

 

Eksperci:

 

 

 • Edward Kuchta, Zarząd Bukowińskiego  Towarzystwa Geotermalnego
 • Andrzej Skupień, Prezes Związku Podhalan, Wicestarosta Tatrzański
 • Edward Tybor, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
 • prof. dr hab. Myron YankivKonsul Generalny Ukrainy w Gdańsku

 

 

13:30 – 15:00 OBIAD

 

 

 

 

 

 

15 października 2014 r.

Dzień studyjno-rekreacyjny

 

10:00 Wizyta studyjno-rekreacyjna

„Podstawą wizyty studyjno – rekreacyjnej będzie uczestnictwo w edukacji i rekreacji zmierzającej do wzajemnej wymiany doświadczeń. Wizyta studyjna będzie doskonałą okazją do zapoznania się z potencjałem Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy, Term Bania w Białce Tatrzańskiej oraz Tatrzańskiej Łomnicy poprzez bezpośrednie uczestnictwo.

 

Grupa I

Wyjazd godz. 9:00

10:00 Wizyta studyjna w Zespole Elektrowni Wodnych w Niedzicy.

12:00 Uroczysty Poczęstunek

 

Grupa II

Wyjazd godz. 9:00

10:00  Wizyta studyjna, zwiedzanie, kąpiel: Terma Bania – Białka Tatrzańska

13:00  Uroczysty Poczęstunek

 

 

Grupa III

Wyjazd godz. 9:00

10:30  Wizyta studyjna w Tatrzańskiej Łomnicy.

13:00  Uroczysty Poczęstunek

 

 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms