XI MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

21 marca (czwartek) 2019r.

 

9.30-10.00   Rejestracja Uczestników

10.00  Uroczyste otwarcie Forum

10.05 – 10.15  Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

10.15 – 10.25  Wystąpienie Ministra Infrastruktury  Andrzeja Adamczyka

10.30 - 10.45  „Wpływ Parków Narodowych na rozkład ruchu turystycznego w rejonie Podtatrza” ( Szymon Ziobrowski, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego)

10.50 - 11.05  „Migracja ruchu turystycznego na obszarze Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego 2017 -2018” (Andrzej Gut Mostowy, Małopolska Organizacja Turystyczna)

11.10 - 11.25  „Poprawa bezpieczeństwa jako element rozwiązań drogowych i Infrastrukturalnych, projektowanych w Powiecie Tatrzańskim” (Maria Kuruc, Zastępca Wójta w Gminie Bukowina Tatrzańska)

11.30 - 11.45  „Kluczowe problemy spójnego funkcjonowania modernizowanego systemu transportowego w Powiecie Nowotarskim” (Tomasz Moskalik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu)

 

11.45 - 12.15 Przerwa kawowa

12.15 - 12.35  „Przegląd zadań z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Małopolski południowej” (Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego)

12.40 - 13.00  „Inwestycje GDDKiA na drogach krajowych Podtatrza” (Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowyc i Autostrad w Krakowie)

13.05 - 13.25  „Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększające dostępność regionów atrakcyjnych turystycznie” (Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

 

13.30 - 14.15  Przerwa obiadowa

14.15 - 15.15  „Studium obsługi transportowej regionu Podtatrza” (Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. Politechniki Krakowskiej)
15.15          Dyskusja i wolne wnioski


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms