VII MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

 

„Kierunki rozwoju Podtatrza – wybrane zagadnienia”

 

Program Konferencji

 

Czwartek 24 listopada 2016

godz. 15.00 - 16.00     Rejestracja uczestników konferencji

godz. 16.00 - 16.20     Otwarcie VII Międzynarodowego Forum Górskiego

godz. 16.20 - 16.40     Projekt kodeksu architektoniczno-budowlanego
                                          Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk 

godz. 16.40 - 17.00     Bariery prawne rozwoju ośrodków turystycznych w Polsce
                                          mec. Małgorzata Kulig-Juźwiak

godz. 17.00 - 17.15     Dyskusja

godz. 17.15 - 17.35     Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów
                                          w województwie małopolskim - wyzwania i problematyka
                                          prof. dr hab. Urszula Litwin

             Modelowanie przebiegu inwestycji liniowych na przykładzie autostrady A-4   
 dr inż Stanisław Bacior     

godz. 17.35 - 17.55     Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego
                                          w  Austrii i Bawarii - dr hab. inż. Jacek Pijanowski

godz. 17.55 - 18.10     Dyskusja, a potem uroczysta kolacja

Piątek 25 listopada 2016

godz. 10.00 - 10.20     Kompleksowe Badania Ruchu w Zakopanem – podsumowanie
                                          wyników i wnioski na przyszłość
                                          dr inż. Marek Bauer,  mgr Wojciech Stankiewicz

godz. 10.20 - 10.40     Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu – strategiczne
                                          założenia transportowe dla miasta Zakopane i dla subregionu
                                          mgr inż. Wiktor Łukaszczyk, Jan Friedberg

godz. 10.40 - 10.55     Dyskusja

godz. 10.55 - 11.10     Przerwa

godz. 11.10 - 11.30     Nowe perspektywy wykorzystania energii odnawialnych
                                          na Podtatrzu - mgr Joanna Gronkowska

godz. 11.30 - 11.50     Rozwiązania technologiczne energii odnawialnych
                                          prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

godz. 11.50 - 12.05     Dyskusja

godz. 12.05 - 12.25     Realizowane i projektowane zamierzenia Generalnej Dyrekcji Dróg
                                          Krajowych i Autostrad w zakresie dostępności komunikacyjnej
                                          Podtatrza - Tomasz Pałasiński

godz. 12.25 - 12.45     Realizowane i projektowane zamierzenia Zarządu Dróg
                                          Wojewódzkich   w zakresie dostępności komunikacyjnej Podtatrza
                                          i ruchu lokalnego - Marta Maj

godz. 12.45 - 13.00     Dyskusja

godz. 13.00 - 14.00     Obiad

godz. 14.00 - 14.20     Projekt szybkiej kolei podhalańskiej
                                          mgr inż. Augustyn Dobiecki

godz. 14.20 - 14.40     Tunel Gotthard, tunel Brenner – podziemne mosty, które łączą…
                                          propozycja  połączenia obydwu stron Tatr - JuDr. Jozef Hrobak

godz. 14.40 - 15.00     Wpływ infrastruktury, a rozwój społeczno - gospodarczy Podhala
                                          prof. dr hab. Robert Włodarczyk,
                                          mgr Bianka Godlewska – Dzioboń

godz. 15.00-15.15       Dyskusja

godz. 15.15-15.30       Zakończenie konferencji

 

Program VII Międzynarodowego Forum Górskiego w wersji pdf - pobierz

 

 

Szanowni Państwo, 

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom XVIII Konkursu  Fotograficznego Tatrzańska Jesień 2016 w dniu 25 listopada br. o godz. 12:55 w Hotelu LOGOS w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 10 w ramach konferencji Międzynarodowe Forum Górskie 2016.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Zakopanem,  Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury

 

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms