IV Międzynarodowe Forum Górskie 

 

     Tematem przewodnim sesji plenarnej będzie omówienie obszarów górskich w aspektach polityki rolnej, turystyki, lecznictwa, walorów gospodarczo – przyrodniczych oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej w Polsce i w Europie. Konferencja składać się będzie z paralelnych paneli tematycznych m.in. „Infrastruktura Inżynierska – problemy w obszarach górskich”, „Zagospodarowanie przestrzenne”, „Człowiek – Kapitał – Styl Życia” oraz spotkanie samorządowców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska w temacie współpracy karpackiej.

       Chcemy wspierać transfer wiedzy, wzmacniając rozwój terenów górskich. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy w regionach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej. Wspólna promocja wszystkich krajów będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie.Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele europejskich Państw: Szwajcarii, Włoch,  Słowacji, Polski, Ukrainy oraz przedstawiciele wyższych uczelni w Polsce.

 

Konferencja  „Pasterstwo Karpat

W drugim dniu Międzynarodowego Forum Górskiego odbędzie się konferencja „Pasterstwo Karpat” realizowana w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”.

 

KARPATY ŁĄCZĄ

Projekt skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Jego cel to ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

KONFERENCJA

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym rozwoju pasterstwa oraz jego znaczenia dla przyrody, gospodarki i kultury regionu. W panelu plenarnym przewidziane są prezentacje i dyskusje dotyczące między innymi:

- uwarunkowań prawnych  dla funkcjonowania pasterstwa transhumancyjnego, jako części przemysłu rolnego i spożywczego,

- kwestii związanych ze zmianami krajobrazowymi,

- roli pasterstwa w ochronie bioróżnorodności Karpat (także w kontekście postanowień Konwencji Karpackiej).

 

Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania i podsumowania zakończonego we wrześniu Międzynarodowego Redyku Karpackiego Transhumance 2013 – wydarzenia bezprecedensowego we współczesnej historii pasterstwa, niezwykle istotnego dla aktywizacji i integracji środowisk pasterskich w krajach karpackich.

 

Omówiona zostanie także sytuacja pasterstwa w wybranych krajach regionu. Wśród prelegentów i gości znajdą się przedstawiciele środowisk pasterskich (z Polski, Czech i Słowacji), naukowych, administracji publicznej oraz Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej z Wiednia.

 

Zaplanowany jest również panel tematyczny poświęcony kulturze góralskiej, która wyrosła na tradycjach pasterskich. To one są bazą dla muzyki, tańca, kolorowych strojów góralskich, obrzędów i zwyczajów, a przede wszystkim miłości do przyrody i do drugiego człowieka. Uczestnicy konferencji będą mogli przekonać się o tym podczas tradycyjnej góralskiej „posiady” wieńczącej konferencyjny dzień.

 

 

 

 

 


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms