Program VI Międzynarodowego Forum Górskiego 
Perspektywy rozwoju komunikacji w regionach górskich

Hotel Mercure – Kasprowy, Zakopane 22-23 października 2015 r.

Temat: „Perspektywy rozwoju komunikacji w regionach górskich”

22 października 2015 r. - czwartek

14.30 – 15.30 Rejestracja uczestników konferencji

15:40 – 16:00 Uroczyste otwarcie VI Międzynarodowego Forum Górskiego     -    Piotr Bąk – Starosta Tatrzański

 

SESJA PLENARNA

 

Prowadzący:

 

  • Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Senator RP, Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego

 

  • Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

16:00 - 16:40 Wykład inauguracyjny – „Komunikacja w obszarze Karpat”

Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu RP,

Andrzej Adamczyk, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury,

 

16.40 – 17.00 Otwarta dyskusja

 

17:00 – 17.30 - Panel Ekspertów

- Moderator: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej

 

17.30- 18.00 - Prezentacje multimedialne gości:

 

  • Firma „Supersnow”: Wykorzystanie Miejskich Obszarów Aktywności w zimie.

  • Centrum UNEP-GRID Warszawa. Projekt „Karpaty Łączą”: Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach.

18.00 Uroczysta kolacja

 

23 października 2015r. - piątek

9.30 – 10.00 rejestracja gości.

 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, Prorektor ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie.

 

10.00 – 10.30 „Nowe rozwiązania w zakresie komunikacji kolejowej Kraków – Zakopane” - Piotr Majerczak, Kierownik Kontraktu PKP PLK S.A. w Krakowie.

10.30 – 10.45 Otwarta dyskusja

 

10.45 – 11.00 „Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków-Zakopane” – Piotr Ziętek Dyrektor Projektu Studium Wykonalności dla linii zakopiańskiej.

11.00 - 11.15 Otwarta dyskusja

 

11.15 - 11.45 Światowe rozwiązania komunikacji miejskiej z wykorzystaniem kolei linowych”- Gunter Natter -przedstawiciel Doppelmayr Austria; Bogdan Tarko- Prezes Doppelmayr sp. z o.o. Polska.

11.45 - 12.00 Otwarta dyskusja

 

12.00 – 12:15 Przerwa kawowa

 

12.15 – 12.45 „Komunikacja lotnicza w regionach górskich” – dr Jan Pamuła – Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice

12.45 – 13.00 Otwarta dyskusja

 

13.00 – 13.30 „Wpływ budowy kolei do Zakopanego na rozwój Podtatrza” Maciej Panasiewicz,

Naczelnik Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce

13-30 – 13.45 Otwarta dyskusja

 

14.00 – 14.50 Obiad

 

15.00 – 15.30 „Możliwości rozwiązań komunikacyjnych na terenie Podtatrza z zastosowaniem kolei linowych” - Prof. dr hab. inż. Marian Wójcik, Katedra Transportu Linowego Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; dr Tomasz Rokita, Katedra Transportu Linowego Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 

15.30 – 15.45 Otwarta dyskusja

 

15.45 – 16.15Modernizacja drogi krajowej nr S7 i 47 Zakopane - Kraków” - Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

16.15 – 16.30 Otwarta dyskusja

 

16.30 – 17.00 „Drogi lokalne Podtatrza i komunikacja w przyszłości” – Marta Maj, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

17.00 – 17.15 Otwarta dyskusja

 

17.15 – 17.45 Koncepcja budowy systemu ścieżek rowerowychBike’owe Zakopane” – Wojciech Stankiewicz, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Zakopane

17.45 – 18.00 Otwarta dyskusja

 

18.00 – 18.30 Rezolucje i wnioski VI Międzynarodowego Forum Górskiego

 

 

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

 

 

 

Dane organizatora wykonawczego:

TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY

ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane

Tel. / fax. (+48) 18 20 613 20;

e-mail: promocji@tatry.pl  piotr.dudzik@tatry.pl , tel: 600 904 281

www.tatry.pl


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms