Materiał video z VI Międzynarodowego Forum Górskiego - 11 części


"Nowe rozwiązania w zakresie komunikacji kolejowej Kraków-Zakopane" - Piotr Majerczak - Kierownik Kontraktu PKP PLK S.A. w Krakowie


"Światowe rozwiązania komunikacji miejskiej z wykorzystaniem kolei linowych" - Claudia Feurstein - Business Development -Doppelmayr Austria


"Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków-Zakopane" - Piotr Ziętek - Dyrektor Projektu Studium Wukonalności dla linii zakopiańskiej PKP PLK S.A. Warszawa


"Propozycja różnych rozwiązań skomunikowania terenów górskich - transport lotniczy" - dr Jan Pamuła - Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II -  Kraków - Balice


Wystąpienie p. Ivany Herkelovej - Dyrektor Lotniska Poprad a.s.


"Wpływ budowy kolei do Zakopanego na rozwój Podtatrza" - Maciej Panasiewicz - Naczelnik Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce


"Możliwości rozwiązań komunikacyjnych na terenie Podtatrza z zastosowaniem kolei linowych" - prof dr hab. inż Marian Wójcik oraz dr Tomasz Rokita - Katedra Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


"Modernizacja drogi krajowej nr S7 i 47 - Zakopane-Kraków" - Tomasz Pałasiński  - Dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie


"Drogi lokalne Podtatrza i komunikacja w przyszłości" - Marta Maj - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie


"Miasto Zakopane - problemy komunikacyjne" - Wiktor Łukaszczyk - Wiceburmistrz Miasta Zakopane

Koncepcja budowy systemu ścieżek rowerowych "Bike`owe Zakopane" - Wojciech Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Zakopane


Prezentacja wystawy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem z okazji 140-lecia istnienia Szkoły.


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms