W dniach 24/25 listopada 2016 roku odbędzie się VII Międzynarodowe Forum Górskie.

Warunkiem udziału w Międzynarodowym Forum Górskim jest otrzymanie zaproszenia i wpisanie się na listę obecności w recepcji VII MFG, usytuowanej przed salą obrad w Hotelu „Logos” w Zakopanem. Recepcja czynna będzie przed sesjami,  w dniu 24 listopada 2016 r. od godziny 15:00 do 16:00.


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms