Materiał wideo z VII Międzynarodowego Forum Górskiego

Czwartek 24 listopada 2016

Otwarcie VII Międzynarodowego Forum Górskiego
Starosta Tatrzański - mgr inż. Piotr Bąk

Prelekcja  "Projekt kodeksu architektoniczno-budowlanego"
Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk
 

Prelekcja "Bariery prawne rozwoju ośrodków turystycznych w Polsce"
mec. Małgorzata Kulig - Juźwiak

 

Prelekcja "Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów  w województwie małopolskim - wyzwania i problematyka"
prof. dr hab. Urszula Litwin

 

Prelekcja "Modelowanie przebiegu inwestycji liniowych na przykładzie autostrady A-4"
dr inż. Stanisław Bacior

 

Prelekcja "Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego w Austrii i Bawarii"
dr hab. inż. Jacek Pijanowski

 

Piątek 25 listopada 2016

Prelekcja "Kompleksowe Badania Ruchu w Zakopanem – podsumowanie wyników i wnioski na przyszłość"
mgr Wojciech Stankiewicz, dr inż. Marek Bauer

 

Prelekcja "Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu – strategiczne założenia transportowe dla miasta Zakopane i dla subregionu"
mgr inż. Wiktor Łukaszczyk

 

Prelekcja "Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu – strategiczne założenia transportowe dla miasta Zakopane i dla subregionu"
Jan Friedberg

 

Preleckja "Nowe perspektywy wykorzystania energii odnawialnych na Podtatrzu"
mgr Joanna Gronkowska

 

Prelekcja "Realizowane i projektowane zamierzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dostępności komunikacyjnej  Podtatrza"
Andrzej Kollbek

 

Prelekcja "Realizowane i projektowane zamierzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie dostępności komunikacyjnej Podtatrza i ruchu lokalnego"
Marta Maj

 

Prelekcja "Projekt szybkiej kolei podhalańskiej"
mgr inż. Augustyn Dobiecki

 

Prelekcja "Tunel Gotthard, tunel Brenner – podziemne mosty, które łączą… propozycja  połączenia obydwu stron Tatr"
JuDr. Jozef Hrobak

 

Prelekcja "Wpływ infrastruktury, a rozwój społeczno - gospodarczy Podhala"
prof. dr hab. Robert Włodarczyk, mgr Bianka Godlewska – Dzioboń

 

 

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom XVIII Konkursu  Fotograficznego Tatrzańska Jesień 2016

w ramach konferencji Międzynarodowe Forum Górskie 2016


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms