Podsumowanie VIII Międzynarodowego Forum Górskiego

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się

VIII Międzynarodowe Forum Górskie w Zakopanem
w Pensjonacie Antałówka ul. Wierchowa 2
Polskie Tatry SA

Temat:

„Klaster energii – szanse i bariery rozwoju”

 

 

 

Tegoroczne Forum poświęcone było wybranym zagadnieniom, warunkującym rozwój Podtatrza w aspekcie Klastra  Energii.

Regiony górskie to obszary o wyjątkowych walorach umożliwiające spełnianie  ważnej roli społecznej poprzez rozwijaną działalność turystyczną, rekreacyjną i sportową.

Z tą świadomością Starostwo Powiatowe w Zakopanem  oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury od paru lat organizują Międzynarodowe Forum Górskie nakierowane na strategię rozwoju tych terenów.

Wzorem lat ubiegłych w konferencji wzieli udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy, ludzie samorządu oraz specjaliści z wielu dziedzin.

Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest zacieśnianie współpracy na obszarach górskich, wspieranie transferu wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej. Istotnym elementem jest współpraca regionalna i ponadregionalna, która ma na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, mających wpływ na jakość usług turystycznych, promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, komunikację, ochronę środowiska, edukację oraz stale tętniącą życiem tradycję obszarów górskich.

Klaster Energii Zielone Podhale został utworzony w lipcu 2016 r. z inicjatywy środowisk samorządowych, gospodarczych i akademickich jako sieć współpracy w celu radykalnej poprawy stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym Odnawialnych Źródeł Energii oraz innym działaniom proefektywnościowym.

Obecnie w skład Klastra wchodzi 36 podmiotów – Powiaty Nowotarski i Tatrzański, miasta i gminy (Nowy Targ, Zakopane, Szczawnica, Rabka Zdrój, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Jabłonka, Kościelisko, Krościenko, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Czorsztyn, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Poronin, Spytkowice, Szaflary), przedsiębiorstwa komunalne (MZWiK, MPEC, PPK, SEWIK, Tesko) i firmy energetyczne (Geotermia Podhalańska, ZEW Niedzica, Tauron EkoEnergia), Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Podhalański Szpital Specjalistyczny, Tatrzański Park Narodowy, Euro InnoPark, PUHP Elektronik, Nowotarska Telewizja Kablowa oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, która jest koordynatorem klastra. Dzięki tak szerokiemu składowi Klaster stanowi reprezentatywną płaszczyznę współpracy zdolną do koordynacji realizacji zintegrowanych przedsięwzięć.

W ramach Klastra Energii Zielone Podhale, zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z dnia 1 lipca 2016 r., gdzie wskazano, iż obszar działania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub 5 gmin, na terenie Powiatu Tatrzańskiego tworzony jest projekt pod nazwą:

SŁONECZNA ELEKTROWNIA TATRY

 

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Forum Górskiego odbyło się  wręczenie statuetki  Marki Tatrzańskiej laureatom  z roku 2016. 

 

Więcej informacji : www.tatry.pl; www.forumgorskie.pl;

Znajdź nas na:

www.facebook.com/promocja.tatry

www.facebook.com/MFGzakopane

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

ul. Tetmajera 24

34-500 Zakopane

tel. 18 20 613 20


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms