Podsumowanie IX Międzynarodowego Forum Górskiego

 

W dniach 7-8 grudnia Pensjonat Antałówka  w Zakopanem  przyjął w gościnne progi  uczestników konferencji:

  „WSPÓŁCZESNE I HISTORYCZNE WYBRANE ASPEKTY TATRZAŃSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ TRANSPORTU LINOWEGO I RATOWNICTWA GÓRSKIEGO‘’.

Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe  w Zakopanem  wraz z Tatrzańską Agencją  Rozwoju, Promocji i Kultury.

           

                  STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM

                      

Tegoroczne Forum poświęcone było wybranym zagadnieniom systemu komunikacyjnego oraz transportu linowego i ratownictwa górskiego.
Regiony górskie to obszary o wyjątkowych walorach umożliwiające spełnianie  ważnej roli społecznej poprzez rozwijaną działalność turystyczną, rekreacyjną i sportową.
Z tą świadomością Starostwo Powiatowe w Zakopanem  oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury od paru lat organizują Międzynarodowe Forum Górskie nakierowane na strategię rozwoju tych terenów.
Wzorem lat ubiegłych w konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy, ludzie samorządu oraz specjaliści z wielu dziedzin.
Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest zacieśnianie współpracy na obszarach górskich, wspieranie transferu wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej. Istotnym elementem jest współpraca regionalna i ponadregionalna, która ma na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, mających wpływ na jakość usług turystycznych, promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, komunikację, ochronę środowiska, edukację oraz stale tętniącą życiem tradycję obszarów górskich.
Wśród tegorocznych prelegentów znajdowali się między innymi: prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki - rektor Politechniki Krakowskiej, Tomasz Pałasiński - dyrektor Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marcin Bukowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego i Bohuš Hlavaty - prezes Tatry Mountain Resorts, Józef Janczy - prezes TOPR oraz Jan Krzysztof - naczelnik TOPR.
Wychodzimy  marzeniom naprzeciw.  Rozmawiamy, wspomagamy, dzielimy się pomysłami  i doświadczeniem . Dyskusje i rozmowy podczas konferencji świadczą o tym, że potrzeba poprawy powietrza oraz nowych rozwiązań energetycznych  jest tematem  dotyczącym nas wszystkich .

W ramach IX Międzynarodowego Forum Górskie obyło się wręczenie Laureatom – Konkursu Fotograficznego „Tatrzańska Jesień 2017”
Kategoria Dorośli:
I nagroda:  BOGUSŁAW PAWŁOWSKI tytuł: „ Gdzieś na grani”
nagroda finansowa w kwocie 1 500 zł.

II nagroda: JAN DANEK tytuł: „Morskie Oko w progu zimy”
nagroda finansowa w kwocie 1 200 zł.

III nagroda: JAKUB WITOS tytuł: „ Wędrowcy”
nagroda finansowa w kwocie 800 zł.Wyróżnienia w kat Dorośli:
I : WERONINKA ŚLĘCZKOWSKA tytuł: „Fenomen Tatr” nagroda finansowa w kwocie 200 zł.

II :  ŁUKASZ SOWIŃSKI tytuł: „Trzy minuty 1/3” nagroda finansowa w kwocie 200 zł.
    

„Nagrodę Literacką” w kat. Dorośli ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem:
    JAKUB WITOS tytuł: „Tatry w ostatnim blasku słońca”

Kategoria Młodzieżowa:    
II nagroda: MIKOŁAJ MOTYKA tytuł: „Barwy Czasu” nagroda finansowa w kwocie 500 zł.
II nagroda:  FRANCISZEK RZĄSA tytuł: „KontrLas” nagroda finansowa w kwocie 500 zł.
III nagroda: PATRYCJA JGLAR tytuł: „Tatrzańska Jesień”  nagroda finansowa w kwocie 300 zł.
Wyróżnienie: FRANCISZEK RZĄSA tytuł: „Mgła” nagroda finansowa w kwocie 100 zł.
 

Więcej informacji : www.tatry.pl; www.forumgorskie.pl;

Znajdź nas na:

www.facebook.com/promocja.tatry

www.facebook.com/MFGzakopane

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

ul. Tetmajera 24

34-500 Zakopane

tel. 18 20 613 20

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms