Podsumowanie X jubileuszowego Międzynarodowego Forum Górskiego

 

 

W dniach 4-5 października w Pensjonacie Antałówka  w Zakopanem odbyło się X Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Górskie.

 „PODHALE KU NIEPODLEGŁOŚCI I NOWEMU OBLICZU GOSPODARCZEMU”

Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe  w Zakopanem  wraz z Tatrzańską Agencją  Rozwoju, Promocji i Kultury.

Tegoroczne Forum poświęcone było 100 - leciu odzyskania niepodległości oraz wybranym zagadnieniom gospodarczym. Regiony górskie to obszary o wyjątkowych walorach umożliwiające spełnianie  ważnej roli społecznej poprzez rozwijaną działalność turystyczną, rekreacyjną i sportową. Z tą świadomością Starostwo Powiatowe w Zakopanem  oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury od paru lat organizują Międzynarodowe Forum Górskie nakierowane na strategię rozwoju tych terenów. Wzorem lat ubiegłych w konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy, ludzie samorządu oraz specjaliści z wielu dziedzin.

Wśród tegorocznych prelegentów byli: dr hab. Anna Mlekodaj z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana  Pawła II w Krakowie, mgr Lesław Dall, dr hab. Jerzy Roszkowski z Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, mgr Władysław Motyka, Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Paweł Firlej,  Dyrektor Oddziału Zakładu  Gazowniczego w Krakowie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej S.A., Andrzej Szydło MBA, Wice Dyrektor ds. finansowych Regionu Południowego w PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A., Andrzej Gut Mostowy, Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Przedstawiciel Miasta Vysoké Tatry, prof. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Andrzej Siemieński, Dyrektor Oddziału Małopolskiego Przewozów Regionalnych, mgr Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju UMZ, dr inż. Marek Bauer Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Maria Kuruc, Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz  Agnieszka Bartocha, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane.

Wychodzimy  marzeniom naprzeciw.  Rozmawiamy, wspomagamy, dzielimy się pomysłami i doświadczeniem. Dyskusje i rozmowy podczas konferencji świadczą o tym, że potrzeba poprawy powietrza oraz nowych rozwiązań energetycznych  jest tematem  dotyczącym nas wszystkich .

Podczas X Jubileuszowego  Międzynarodwego Forum Górskiego została odnowiona deklaracja z 2003 roku dotycząca współpracy pomiędzy Izbami Handlowymi, działającymi pod Tatrami :

Wspólnie reaktywujmy ideę rozwoju polsko-słowackich TATR

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Sądecka Izba Gospodarcza

Polsko-Słowacka Izba

Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Prešovská Regionálna Komora Slovenskej Obchodnej  a Priemyselnej Komory

Nowotarska Izba Gospodarcza

Slovensko-Poľská Obchodná Komora v Žiline

Žilinská Regionálna Komora Slovenskej Obchodnej a Priemyselnej Komory.

 

Podpisana została również  przez Burmistrzów: ing.  Jozef Švagerko ,  Leszka Dorulę oraz ing. Jan Mokoša:

DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY MIAST

Poprad – Zakopane – Wysokie Tatry ing.  Jozef Švagerko ,  Leszka Dorulę oraz ing. Jan Mokoša.

               

       

      STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM

 

                      

 

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms