Materiał wideo z XI Międzynarodowego Forum Górskiego

Zakopane, 21 marca 2019

Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy "Hyrny"

ul. Piłsudskiego 20, Zakopane

 

Uroczyste otwarcie XI Międzynarodowego Forum Górskiego - wystąpienie Starosty Tatrzańskiego Piotra Bąka

 

Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

 

Wystąpienie Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka

 

Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększające dostępność regionów atrakcyjnych turystycznie - w zastępstwie Pana Ireneusza Merchela, Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prezentację przedstawił Pan Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor do Spraw Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Inwestycje GDDKiA na drogach krajowych Podtatrza - Tomasz Pałasiński, Dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 

Przegląd zadań z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Małopolski południowej - Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

 

Studium obsługi transportowej regionu Podtatrza - Dr hab. in.z Andrzej Szarata, prof. Politechniki Krakowskiej

 

Poprawa bezpieczeństwa jako element rozwiązań drogowych i Infrastrukturalnych, projektowanych w Powiecie Tatrzańskim - Maria Kuruc, Zastępca Wójta w Gminie Bukowina Tatrzańska

 

Kluczowe problemy spójnego funkcjonowania modernizowanego systemu transportowego w Powiecie Nowotarskim - Tomasz Moskalik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

 

Wpływ Parków Narodowych na rozkład ruchu turystycznego w rejonie Podtatrza - Tomasz Zwijacz-Kozica,  Tatrzański Park Narodowy

 

Migracja ruchu turystycznego na obszarze Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego 2017-2018 - Andrzej Gut Mostowy, Wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Gospodarki Turystycznej w Małopolsce

 


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms