Prezydent na XI Międzynarodowym Forum Górskim

Jak rozwiązać problemy komunikacyjne na Podhalu debatowano dziś podczas XI Międzynarodowego Forum Górskiego w Zakopanem z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy.

XI MIĘDZYNARODOWE  FORUM  GÓRSKIE

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJA DUDY

 

 

„POTRZEBY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
W POWIECIE TATRZAŃSKIM I NOWOTARSKIM
NA TLE ANALIZY FUNKCJONALNEJ OBECNEGO STANU”

 

Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy „Hyrny”
ul. Piłsudskiego 20, Zakopane

ZAKOPANE, 21 MARCA 2019

 

KOMITET HONOROWY

Andrzej Adamczyk (Minister Infrastruktury) - przewodniczący, Piotr Bąk (Starosta Tatrzański), Andrzej Chochół  (Rektor UE), Krzysztof Faber (Starosta Nowotarski), Stanisław Gulak (Rektor PPWSZ), Jan Kazior (Rektor PK), Witold Kozłowski (Marszałek Województwa Małopolskiego), Wojciech Nowak (Rektor UJ), Włodzimierz Sady (Rektor UR), Tadeusz Słomka (Rektor AGH)

 

RADA PROGRAMOWA

Stanisław Hodorowicz (UJ, PPWSZ) – przewodniczący, Kazimierz Furtak (PK), Bianka Godlewska – Dzioboń (UE, PPWSZ), Joanna Gronkowska (Powiat Nowotarski), Urszula Litwin (UR), Marta Maj (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie), Tomasz Pałasiński (Dyrektor GDDKiA o/Kraków), Antoni Tajduś (AGH), Andrzej Szarata (PK), Janusz Żmija (UR)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Łukasz Smółka (Wicemarszałek Województwa Małopolskiego) - przewodniczący, Helena Buńda (Dyrektor TARPiK), Zofia Garbulińska (Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego), Andrzej Skupień (Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego), Jerzy Zacharko - (Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego)

 

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

9.30-10.00   Rejestracja Uczestników

10.00  Uroczyste otwarcie Forum

10.05 – 10.15  Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

10.15 – 10.25  Wystąpienie Ministra Infrastruktury  Andrzeja Adamczyka

10.30 - 10.50  „Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększające dostępność regionów atrakcyjnych turystycznie” (Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

10.55 - 11.15  „Inwestycje GDDKiA na drogach krajowych Podtatrza” (Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie)


11.15 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 12.05  „Przegląd zadań z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Małopolski południowej” (Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego)

12.10 - 12.25  „Poprawa bezpieczeństwa jako element rozwiązań drogowych i Infrastrukturalnych, projektowanych w Powiecie Tatrzańskim” (Maria Kuruc, Zastępca Wójta w Gminie Bukowina Tatrzańska)

12.30 - 12.45  „Kluczowe problemy spójnego funkcjonowania modernizowanego systemu transportowego w Powiecie Nowotarskim” (Tomasz Moskalik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu)

 

12.45 - 13.00 Przerwa kawowa

13.00 - 13.15  „Wpływ Parków Narodowych na rozkład ruchu turystycznego w rejonie Podtatrza” ( Szymon Ziobrowski, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego)

13.20 - 13.35  „Migracja ruchu turystycznego na obszarze Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego 2017 -2018” (Andrzej Gut Mostowy, Wiceprzewodniczący Rady Programowej d.s. Rozwoju i Promocji Gospodarki Turystycznej w Małopolsce)

 

13.35 - 14.20  Przerwa obiadowa

14.20 - 15.20  „Studium obsługi transportowej regionu Podtatrza” (Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. Politechniki Krakowskiej)
15.20          Dyskusja i wolne wnioski


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms