PROGRAM KONFERENCJI XIII MIĘDZYNARODOWEGO FORUM GÓRSKIEGO 2021

"160 ROCZNICA OBJAWIENIA NA WIKTORÓWKCH"

8 PAŹDZIERNIKA 2021
(PIĄTEK)       


8:00 – 9:00      REJESTRACJA UCZESTNIKÓW     

 
CZĘŚĆ I: TŁO

9:00 – 9:20      Otwarcie XIII Międzynarodowego Forum Górskiego

9:20 – 9:40      Paweł Skawiński
               GEOGRAFIA MIEJSCA

9:40 – 10:00     Bronisław Chowaniec-Lejczyk
              DZIEJE RUSINOWEJ POLANY I PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW LEŚNYCH
 
10:00 – 10:20   Zbigniew Mierczak
                            GOSPODARKA LEŚNA W REJONIE WIKTORÓWEK W XIX i XX WIEKU

10:20 – 10:40 Maria Krzeptowska Jasinek
RÓD MURZAŃSKICH Z GRONIA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW GENEALOGICZNYCH

10:40 – 11:00  Piotr Bąk
                             WŁAŚCICIELE RUSINOWEJ POLANY 1846 – 1970.

11:00 – 11:30  Przerwa Kawowa


CZĘŚĆ II: POWSTANIE I ROZWÓJ KULTU


11:30 – 11:50  Ks. Krzysztof Kamieński
KSIĄDZ SZYMON KOSAKIEWICZ – PIERWSZY DUSZPASTERZ NA RUSINOWEJ  POLANIE
 

11:50 – 12:10 Ks. Władysław Pasternak, ks. Bartłomiej Skwarek   
OBJAWIENIA NA WIKTORÓWKACH NA PODSTAWIE PAMIĘTNIKA KSIĘDZA BŁAŻEJA ŁACIAKA ORAZ KOŚCIELNYCH DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH

12:10 – 12:30 Iwona Hodorowicz, Stanisław Hodorowicz
KSIĄDZ STANISŁAW FOX I JEGO ROLA W ROZPOWSZECHNIENIU KULTU „KRÓLOWEJ TATR”

12:30 – 12:50 Stanisław Cikowski
ROLA JĘDRZEJA I MARIANNY „WNĘKÓW” W ROZWOJU PIELGRZYMOWANIA DO MATKI BOSKIEJ JAWORZYŃSKIEJ

12:50 – 13:10 O. Paweł Pawlikowski OP
CICHOWIANIE W DZIEJACH KULTU MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ

13:10 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 13:50  Jerzy Chlebiński, Jan Słowik-Sułkowski
ZARYS HISTORII BUDOWY MIEJSCA KULTU - OD KAPLICZKI DO SANKTUARIUM  

13:50 – 14:10  O. Marek Miławicki OP
 DUSZPASTERSTWO MARIAŃSKIE NA WIKTORÓWKACH

14:10 – 14:30 O. Marek Miławicki OP
 DOMINIKAŃSCY KUSTOSZE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ

14:30 – 14:50 Maria Dorula
KORONACJA MATKI BOŻEJ „KRÓLOWEJ TATR”

14:50 – 15:10 Ks. Wojciech Sadłoń SAC
SANKTUARIUM NA WIKTORÓWKACH W ŚWIETLE STATYSTYKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

15:10 – 15:30  Jan Krzeptowski-Sabała
ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO W REJONIE GĘSIEJ SZYI.

15:30 Obiad


9 PAŹDZIERNIKA 2021
(SOBOTA)

CZĘŚĆ III: DUCHOWE I MATERIALNE DZIEDZICTWO KULTU


9:00 – 9:20    O. Bogusław Kochaniewicz OP
             OBJAWIENIA MARYJNE W ŚWIETLE NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

9:20 – 9:40    Stanisława Trebunia-Staszel  
             KULT MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ W KRAJOBRAZIE RELIGIJNYM PODHALA
 
9:40 – 10:00   Anna Mlekodaj
OBRAZ MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ UTRWALONY W TEKSTACH LITERACKICH I MODLITEWNYCH   

10:00 – 10:20 Krzysztof Waśkowski
O REALIZACJI FUNKCJI DOCERE W NAUKACH MAJOWYCH KU CZCI NMP KS. BŁAŻEJA ŁACIAKA


10:20 – 10:40 Anna Kozak  
FIGURKA MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ Z WIKTORÓWEK W TATRACH.

10:40 – 11:00 Zbigniew Moździerz
ARCHITEKTURA KAPLICY MATKI BOŻEJ „KRÓLOWEJ TATR” NA WIKTORÓWKACH
 
11:00 – 11:20 Przerwa kawowa


CZĘŚĆ IV: ŚWIADECTWO


11:20 – 11:40  Krzysztof Kudłaciak
O „JAWORZYNCE” GŁOSEM ANIELI KOBYLARCZYK – „BABKI”

11:40 – 12:00  Jan Budz
KULT MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ WŚRÓD SPISZAKÓW – FAKTY, WSPOMNIENIA I ŚWIADECTWA.

12:00 – 12:20  Ks. Jacek Urban  
BISKUP KAROL WOJTYŁA A „DUSZPASTERSTWO TATRZAŃSKIE” Z CENTRUM PRZY KAPLICY NA WIKTORÓWKACH W LATACH 1958-1964

12:20 – 12:40  Elżbieta Wiater
 WPISY W KSIĘGACH PAMIĄTKOWYCH NA WIKTORÓWKACH

12:40 – 13:00  Maciej Kuchta
KULT MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ W PRZEKAZIE FOTOGRAFICZNYM

13:00 – 13:20  Przerwa kawowa

13:20 – 13:40  Julian Kowalczyk
 IKONOGRAFIA MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ

13:40 – 14:00  Jerzy Kostrzewa
 JACEK FREJLAK I RUSINOWA POLANA W LATACH 60 i 70 XX WIEKU

14:00 – 14:20  O. Leonard Węgrzyniak OP
 LUDZIE GÓR I WIKTORÓWKI

14:20 – 14:40  Piotr Bąk
 HARCERKI  I HARCERZE  NA WIKTORÓWKACH I RUSINOWEJ POLANIE

14:40 – 15:00  Apoloniusz Rajwa
 MIEJSCE PAMIĘCI NA WIKTORÓWKACH

15:00 Obiad


10 PAŹDZIERNIKA 2021
(NIEDZIELA)
Msza Święta o godz.: 9:00
 Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr - Wiktorówki

 

PARTNER STRATEGICZNI

 


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms