XIII Międzynarodowe Forum Górskie pn. „160 Rocznica Objawienia na Wiktorówkach”

Starostwo Powiatowe w Zakopanem wraz z Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury pragnie zaprosić Państwa na XIII Międzynarodowe Forum Górskie pn. „160 Rocznica Objawienia na Wiktorówkach”, które odbędzie się w dniach 8-10 października 2021r. w Zakopanem. 
 
Podtatrze rozumiane jako obszar Podhala, Orawy, Pienin i Gorców pełni służebną rolę wobec społeczeństwa polskiego. Ze względu na Tatry, bogactwo przyrodnicze całego regionu oraz zachowany depozyt dziedzictwa kulturowego, podlega dynamicznym zjawiskom społecznym i gospodarczym. Stanowią one istotny przedmiot obserwacji, jak również determinują lokalny rozwój.
 
XIII Międzynarodowe Forum Górskie, które w tym roku skupia uwagę na znaczeniu miejsca kultu  oraz ludzi z nim związanych ma na celu wymianę poglądów, prezentację wyników badań, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowej dotyczącej Objawienia na Wiktorówkach w 1860 roku. Konferencja pozwoli na analizę oraz utrwalenie ważnych wydarzeń w historii regionu. Zwróci także uwagę na współczesną rolę Rusinowej Polany i jej okolicę pod względem ruchu turystycznego, a także podejmie rozważania o objawieniu          w świetle nauk kościoła katolickiego.
XIII Międzynarodowe Forum Górskie odbywać się będzie pod  Honorowym Patronatem Metropolita ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Partnerem Strategicznym konferencji jest Województwo Małopolskie.
 
PARTNER STRATEGICZNY"  WYDARZENIA
 
 
 

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms