XV Międzynarodowe Forum Górskie

120. rocznica rozstrzygnięcia sporu o polskość Morskiego Oka

Spór o tereny tatrzańskie rozpoczął się  w XVI wieku. Początkowo problem dotyczył głównie Podhala, jednak w XIX wieku rozszerzył się o Tatry i Morskie Oko. W 1901 roku władze austriackie i węgierskie powołały w GRAZU Międzynarodowy Sąd Rozjemczy ds. ustalenia granicy w Tatrach. Odbył się proces po, którym 13 września 1902 roku zapadł wyrok pozytywny dla Polaków.

Zwycięstwo wywołało entuzjazm Polaków. Radowano się szczególnie w Zakopanem, gdzie dla uczczenia zwycięstwa odbył się uroczysty pochód.

Na melodię Mazurka Dąbrowskiego śpiewano:

,, Jeszcze Polska nie zginęła, wiwat plemię lasze!

Słuszna sprawa górę wzięła, Morskie Oko nasze”.

 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem wraz z Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury pragnie zaprosić Państwa na uroczystość upamiętniającą przyłączenie Morskiego Oka do Polski, które odbędzie się dnia 11 września 2022 roku w Bukowinie Tatrzańskiej.

W programie przewidziane:

- złożenie kwiatów

-Msza Św.

-seminarium (Dom Ludowy)

-odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Morskim Oku.

 


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms