XVI Międzynarodowe Forum Górskie

„Transport i Geotermia na Podtatrzu dziś i jutro"

CENTRUM FORMACYJNO- SZKOLENIOWE KSIĘŻÓWKA
UL. PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH 2,
34-500 ZAKOPANE
ZAKOPANE 16 CZERWCA 2023 R.

Międzynarodowe Forum Górskie jest konferencją prężnie rozwijającą się, która z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników z kraju i zagranicy. W konferencji biorą udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy oraz specjaliści z wielu dziedzin. Forum jest okazją do wymiany myśli w zakresie podstawowych zagadnień rozwoju, w szczególności w zakresie inwestycji w rozwój infrastruktury. Chodzi o współpracę sfery rządowej, samorządowej i kół gospodarczych w celu uzyskania efektu synergii i intensyfikacji rozwoju. Spójny wizerunek rozwoju regionu górskiego przyczynia się do zwiększenia świadomości potencjalnych odbiorców, prezentując atrakcyjną i innowacyjną przestrzeń turystyczno- kulturową.
Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest zacieśnianie współpracy na obszarach górskich, wspieranie transferu wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej. Istotnym elementem jest współpraca regionalna i ponadregionalna, która ma na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, mających wpływ na jakość usług turystycznych, rozwój i promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, komunikację, ochronę środowiska, edukację oraz stale tętniącą życiem tradycję obszarów górskich.

Podtatrze rozumiane jako obszar Podhala, Orawy, Pienin i Gorców pełni służebną rolę wobec społeczeństwa polskiego. Ze względu na Tatry, bogactwo przyrodnicze całego regionu oraz zachowany depozyt dziedzictwa kulturowego podlega dynamicznym zjawiskom społecznym i gospodarczym. Stanowią one istotny przedmiot obserwacji, jak również determinują lokalny rozwój.

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury jest organizatorem Międzynarodowego Forum Górskiego- corocznej konferencji, która ma na celu wymianę poglądów, poruszenie ważnych dla regionu tematów, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji.

Wcześniejsze edycje Forum w 2015 r. i 2016 r. odbyły się pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w 2019, 2022 r. pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Tegoroczna konferencja będzie okazją do podsumowania i oceny realizacji "Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku", przyjętego przez Radę Ministrów.

 

zdjęcie

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms