XVI Międzynarodowe Forum Górskie

HARMONOGRAM OBRAD I TEMATY WYSTĄPIEŃ

TRANSPORT I GEOTERMIA NA PODTATRZU DZIŚ I JUTRO

9.00 - 9.30  Rejestracja uczestników

 9.30  -   9.45  Otwarcie Konferencji i słowo wstępne

 9.45  - 10.05  Tomasz Pałasiński (Dyr. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad):

                         Inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Programu

                         Rozwoju Systemu Transportowego Podtatrza do roku 2030.

10.10  -10.30  Katarzyna Węgrzyn Madeja (Dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie):

                          Realizacja Programu Rozwoju Systemu Transportowego Podtatrza do roku 2030 w

                          zakresie dróg wojewódzkich.

10.35  - 10.55  Mateusz Wanat ( Dyr. Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP

                           Polskie Linie Kolejowe S.A.):

                           Prace nad rozwojem transportu kolejowego w rejonie Podtatrza. Stan i

                           perspektywa.

10.55 - 11.15  Przerwa kawowa

11.15 – 11.35  Andrzej Szarata (Prof. dr hab. inż., Rektor Politechniki Krakowskiej)

                        w zastępstwie prezentację poprowadzi Marek Bauer (dr inż. Prorektor ds. studenckich):
                          
                       
                          Diagnoza systemu transportowego Podtatrza.                                               

11.40  - 12.00  Mariusz Dudek (dr inż., Kierownik Katedry Systemów Transportowych PK):

                           Postulowane kierunki rozwoju transportu na Podtatrzu.

12.05  - 12.25  Štefan Bieľak (JUDr. Wiceprzewodniczący samorządowego Kraju Preszowskiego):

                           Studium transportowe Miasta Vysoké Tatry.

12.30  - 13.25  Panel dyskusyjny (Moderator Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata)

13.30 - 14.30  Przerwa obiadowa

14.30  - 14.50  Beata Kępińska (Prof. dr hab. inż., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i  
      
                           Energią PAN, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne):

                           Lokalne źródła energii na obszarze Karpat- geotermia.

14.55  - 15.15  Piotr Długosz (Prezes Zarządu Firma PROINSOL Sp. z o.o. Spółka komandytowa):

                           Rozpoznanie głębokich warstw struktury Niecki Podhalańskiej – otwór PGP-4.

15.20  - 15.40  Wojciech Ignacok (Prezes Geotermii Podhalańskiej S.A.):

                           Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu.

 

zdjęcie
zdjęcie

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms