Za nami XVI Międzynarodowe Forum Górskie

16 czerwca 2023 roku w Centrum Formacyjno- Szkoleniowym Księżówka odbyło się XVI Międzynarodowe Forum Górskie.

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury była  organizatorem Międzynarodowego Forum Górskiego, corocznej konferencji, która ma na celu wymianę poglądów, poruszenie ważnych dla regionu tematów, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji.

Tematem  XVI Międzynarodowego Forum Górskiego był:

,,Transport i Geotermia na Podtatrzu dziś i jutro"

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury.

Partnerem wydarzenia został Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Linki do wsytąpień:
Zdjęcia: Kuba Witos
Rejestracja wydarzenia: Maciej Stasiński
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms