Relacja z Drugiego Dnia Międzynarodowego Forum Górskiego.

Spotkania odbywały się w mniejszych grupach tematycznych. Każdy z prelegentów zaczynał żywą dyskusję na dany temat.

M.in. były poruszane następujące tematy:

- XII Tatrzańskie Forum Gospodarcze pn. „ Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy” – moderatorem była pani Agata Wojtowicz , prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
- ” IV Forum Miast Narciarskich” – moderatorami byli Janusz Majcher, Burmistrz Miasta Zakopane oraz pan Tadeusz Patalita, wójt Gminy Mszana Dolna.
- „Forum Kurortów Europejskich” – moderatorem był pan Edward Nadarkiewicz, Doradca ds. Rozwoju Turystyki i Produktów Markowych i Standardów Bazy Starosty Tatrzańskiego.
- „Forum Kulturalne Obszarów górskich pn. „ Festiwal podróży i przygody” – moderatorem był pan Michał Sitarz.
- „Forum Ekologiczne pn.” Tatry Na-ski Świat” - moderatorem był pan Franciszek Bachleda Księdzularz
- „Forum Turystyczne Tatr” pn. „ Rozwój Turystyczny Tatr po stronie Polskiej i Słowackiej „ – moderatorem był pan Maciej Krupa.
Różnorodność tematyczna Forum przyczyniła się do szerokiej dyskusji , która przeniosła się do spotkań w kuluarach.


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms