Relacja z Trzeciego Dnia Międzynarodowego Forum Górskiego.

Podsumowania prac panelowych dokonał w panelu IV Forum Miast Narciarskich, pan Janusz Majcher, Burmistrz Miasta Zakopanego.

Przedsięwzięciu towarzyszyły targi wystawców pn. „ Promocja terenów pogranicza jako przyjaznego środowiska i znakomitego wypoczynku”. Międzynarodowe Forum Górskie przyczyniło się do szerokiego nagłośnienia wielu aspektów ochrony oraz rozwoju społecznego i kulturalnego terenów górskich w kraju i za granicą. Uczestnicy Forum biorący udział w bardzo aktywnych i niejednokrotnie emocjonujących dyskusjach, podkreślali celowość wymiany doświadczeń, programów mających na celu promocję potencjału ekonomicznego i zwiększenia atrakcyjności nie tylko Podhala ale również pozostałych terenów górskich, które posiadają niezmierzony potencjał swoich możliwości.
Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury, jako główny organizator Międzynarodowego Forum Górskiego pragnie serdecznie podziękować członkom Komitetu Organizacyjnego, patronom medialnym i sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do niewątpliwego sukcesu jakim było po raz pierwszy organizowane Międzynarodowe Forum Górskie.


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms