Międzynarodowe Forum Górskie 07- 08 października 2011 roku

Międzynarodowe Forum Górskie
07- 08 października 2011 roku
w Hotel „Bukovina”****  w  Bukowinie Tatrzańskiej
 
Produkt górski  głównym tematem II Międzynarodowego Forum Górskiego.
W dniach 7-8 października 2011 do Hotelu Bukovina**** w Bukowinie Tatrzańskiej przybyło kilkuset przedstawicieli samorządów, biznesu, a także wielu specjalistów zajmujących się marketingiem, turystyką, tematyką gospodarczą i zarządzaniem. Wzięli oni udział w II Międzynarodowym Forum Górskim. Uczestnicy debatowali na temat kierunków rozwoju oraz współpracy terenów górskich, a także sposobu ich promocji. Duże zainteresowanie wzbudził panel poświęcony produktom regionalnym, ich rejestracji oraz przełożeniu marketingowemu na sukces całego regionu.

Międzynarodowe Forum Górskie to inicjatywa służąca zrównoważonemu rozwojowi terenów górskich, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Prelekcje, dyskusje panelowe oraz rozmowy kuluarowe umożliwiały poznanie zagadnień i problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz władze samorządowe z regionów górskich, a także zaproponowano sposoby ich rozwiązywania. Interesującym rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Górskiego był film (opowieść o pracy baców), który wprowadził uczestników w tematykę produktu górskiego.

W tym roku uczestnicy Forum skupili się również na produktach górskich, które stanowią o tożsamości danego regionu, a jednocześnie są jego wyróżnikiem i doskonałym sposobem promocji.  To właśnie oscypek oraz kuchnia góralska, oprócz przyrodniczych walorów naturalnych, stanowią o bogactwie tatrzańskich miejscowości i kulturze tego regionu. Jak mówił Andrzej Gąsienica Makowski, starosta tatrzański – „Trzeba się zastanowić, jak to nasze dobro, te nasze niepowtarzalne produkty, będące naszym bogactwem, chronić, ale też jak się nimi dzielić. Musimy tą naszą doskonałą góralską kuchnię rozbudowywać i skutecznie promować”. Przykładem takiej skutecznej promocji mogą być regiony alpejskie, które wiele lat temu uznały produkt regionalny za skuteczne narzędzie na promocję. Avelio Marini z ISMEA-RRN (Instytut Rynków Rolnych w Sieci Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa Włoch) podkreślał, że to właśnie produkty regionalne są tym, czego dzisiaj oczekują turyści. - „W czasach, kiedy restauracje sieciowe na całym świecie oferują takie samo jedzenie, ludzie zaczęli poszukiwać czegoś niepowtarzalnego. Pojawiło się zapotrzebowanie na produkty, które można zjeść w wybranych częściach świata i nigdzie indziej. Te regiony, które ten potencjał zauważyły, teraz zbierają tego owoce. Bo produkty regionalne „napędzają” działania w całym regionie z nim związanym” - podkreślał Avelio Marini. W swoim wystąpieniu dotyczącym aspektów gospodarczych Janusz Majcher, burmistrz Zakopanego, nawiązał do potrzeby utworzenia specjalnego ciała prawnego, stowarzyszenia, w skład którego weszłyby gminy i powiaty z regionów górskich, a które byłoby zaangażowane w skuteczne pozyskiwanie Funduszy Unijnych potrzebnych do dalszego rozwoju. –„Na przykład utrzymanie dróg jest o wiele bardziej kosztowne, niż na terenach nizinnych. Głównie z przyczyn pogodowych. Tu w grę wchodzi turystyka. Zakopane ma 27 tysięcy mieszkańców, ale według obliczeń, tak na prawdę funkcjonuje jak miasto około 70-tysięczne, biorąc pod uwagę przybywających tu gości. Ten ciężar samorządy muszą nieść i zabezpieczyć”- mówił Janusz Majcher. Stąd też rodzi się potrzeba większych środków, aby spełnić oczekiwania turystów oraz pokryć koszty funkcjonowania poszczególnych miejscowości.
 Drugi dzień Międzynarodowego Forum Górskiego był dość intensywny. Uczestnicy Forum mogli wziąć udział w jednym z dwóch  paneli tematycznych – XIII Tatrzańskim Forum Gospodarczym lub Forum Turystycznym Regionów Górskich. Ciekawe zagadnienia pierwszego panelu podjęto w wystąpieniu „Resort Narciarski Kurortu Narciarskiego” oraz w prelekcji „Jeżdżenie w kasku jest modne – nowatorski podejście do tematu bezpieczeństwa na stoku”. Marta Pawlik zachęcała do włączenia się do projektu CoolerSKI, który ma za zadanie promować modę jeżdżenia w kasku. Wszystkie wystąpienia i projekcje miały wspólny aspekt - zwrócić uwagę na współpracę ośrodków w zakresie  bezpieczeństwa, atrakcyjności oraz przyjaznej formy rekreacji w regionie. Panel Forum Turystyczne Regionów Górskich  rozpoczął swoim wystąpieniem Ireneusz Raś. Mówił na temat „Współpracy regionalnej w Małopolsce”. Uczestnicy forum mieli wiele pytań  do  posła Andrzeja Guta – Mostowego,  który omówił  temat - „Zagospodarowanie przestrzenne – czynnik rozwoju regionu”. Ciekawym zakończeniem Międzynarodowego Forum Górskiego był film w  technice 3D „Pejzaż tatrzański”,  o Zakopanem i Tatrach..

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury dziękuję za objęcie Patronatem Honorowym II Międzynarodowego Forum Górskiego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu, a także  rządowi, że włączył nasze przedsięwzięcie do Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Szczególne podziękowania kieruję do Starosty Tatrzańskiego - Andrzeja Gąsienicy Makowskiego. Pragniemy również podziękować naszym partnerom instytucjonalnym: Biuru Promocji Zakopanego, Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej, Burmistrzowi Miasta Zakopanego, Gminie Bukowina Tatrzańska, właścicielom Hotelu Bukovina ****, Testa Communications oraz mediom, w gronie których byli: Dziennik Polski, Tygodnik Podhalański, Alpin Media, Zakopiec. Info, TVPodhale, Miasto Kobiet, Voyage, Pascal, Z-ne.pl, Radio Plus, Sport Plus, Resort Narciarski.
Na koniec pragniemy podziękować wszystkim współpracownikom oraz osobom, które przyczyniają się do rozwoju produktu jakim dzisiaj jest Miedzynarodowe Forum Górskie.


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms