III Międzynarodowe Forum Górskie 10 - 12 października 2012 roku

Innowacje w regionach górskich  głównym tematem III Międzynarodowego Forum Górskiego.

W Hotelu Belvedere **** w Zakopanem w dniach 10 -12  października 2012 odbyła się Konferencja pn. III Międzynarodowe Forum Górskie. Były to trzy dni intensywnych obrad, dyskusji a często i konstruktywnych sporów. Eksperci z całej Europy, przedstawiciele władz samorządowych Podhala ale i władz wojewódzkich, działacze sportowi jak i społeczni i przedstawiciele społeczności Podhala, dyskutowali o problemach, z którymi borykają się regiony Górskie. „Mieliśmy gości z Włoch, Szwajcarii i Norwegii” – przypomina Andrzej Gąsienica Makowski Starosta Tatrzański. „I mogliśmy ich podpytać jak oni radzą sobie z problemami, z którymi borykamy się i my. My działamy spontanicznie, a dzięki ich wsparciu merytorycznemu możemy lepiej, skuteczniej i szybciej rozwiązywać nasze problemy u siebie”.

Eksperci debatowali na temat kierunków innowacji infrastruktury turystyczno – sportowej, technologicznej, kulturowej, ekologicznej w regionach górskich. Duże zainteresowanie wzbudził pierwszy dzień konferencji  poświęcony tematowi  „Zimowe Igrzyska Olimpijskie – cel narodowy czy regionalny”. Poruszane były wszelkie kwestie organizacji zimowych igrzysk olimpijskich i ich przełożenie marketingowe na sukces całego regionu. 

Międzynarodowe Forum Górskie to inicjatywa służąca zrównoważonemu rozwojowi innowacji w regionach górskich, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Prelekcje, dyskusje panelowe oraz rozmowy kuluarowe umożliwiały poznanie zagadnień i problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz władze samorządowe z regionów górskich, a także zaproponowano sposoby ich rozwiązywania. Interesującym rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Górskiego była prezentacja multimedialna „Zimowe Igrzyska Olimpijskie wczoraj i dziś – przeobrażenia w spotkaniach sportowych, która wprowadziła uczestników w tematykę „Zimowe Igrzyska Olimpijskie – cel narodowy czy regionalny”.  Goście Honorowi zaproszeni do dyskusji panelowej sprostali pytaniom prowadzącego, który skutecznie dążył do poznania odpowiedzi - czy Zakopane jest w stanie samodzielnie zorganizować zimową olimpiadę? Czy stolica Tatr ma techniczne możliwości do rozegrania wszystkich konkurencji narciarskich?. I tu, na temat szans i barier, rozmawiali przedstawiciele władz samorządowych Polskiego Związku Narciarskiego i liczni eksperci. Zaproszeni zagraniczni goście - Enrico Borgii - Prezydent UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani / Krajowy Związek Miast i Gmin Montani, Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø – Environment Foundation Lillehammer oraz Nicolas Evrard, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich, proponowali rozwiązania i własne wnioski dotyczące organizacji olimpiady i jej czynników które mają realny wpływ na jakość organizacji zimowych igrzysk.


              
Rozmawiano również o wielu innych sprawach podporządkowanych tegorocznemu tematowi Forum: „Innowacje w terenach górskich”. Oprócz prelekcji, skupionych wokół czterech zagadnień: kultury, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury, odbywały się również panele dyskusyjne na wybrane tematy.

             W tym roku uczestnicy Forum omówili również innowacje turystyczno – sportowe w regionach górskich, które stanowią o tożsamości danego regionu, a jednocześnie są jego wyróżnikiem i doskonałym sposobem promocji.  To właśnie polityka, zrównoważone użytkowanie krajobrazu, oraz stosowna modernizacja infrastruktury stanowią o bogactwie górskich miejscowości. Jak mówił prof. Massimo Sargolini, Università di Camerino, „krajobrazy są przekształcane w wyniku działania natury i ludzkiej aktywności. Krajobraz może być zwiększony przez innowacje, ale najpierw trzeba czytać, interpretować i oceniać cechy krajobrazu, przy interdyscyplinarnych systemach. Nowe interwencje w krajobrazie, takie jak drogi, inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe, czy Igrzyska Olimpijskie mogą uszkodzić znacząco krajobraz”.

Otwarta dyskusja panelowa pozwoliła na omówienie zagadnień związanych z inwestycjami turystyczno – sportowymi w regionach górskich i ich wpływowi na środowisko a zarazem płynące z nich korzyści.

            Ciekawym elementem konferencji był panel poświęcony innowacjom technologicznym, gdzie główne zagadnienia obracały się w kręgu europejskich standardów bezpieczeństwa wyciągów oraz systemu RECCO.

Ważnym podsumowaniem tych zagadnień było wystąpienie Pana Nicolasa Evrarda, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich, który poruszył kwestie polityki terenów górskich mającej wpływ na rozwój infrastruktury narciarskiej. Jak mówił Pan Nicolas Evrard, „…..Europa jest górzystym terytorium! Góra jest wyzwaniem europejskim i kontynentalnym! Zrównoważenie pomiędzy interesami lokalnych mieszkańców, turystów, organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska i administracji państwa. Zrównoważony rozwój w górach polega na utrzymywaniu równowagi między interesami gospodarczymi i społecznymi. Bez górali nie ma górskich krajobrazów…”

                   Goście honorowi panelu technologicznego podkreślali znaczenie oraz role i możliwości samorządów gmin, powiatów i województwa w stymulowaniu rozwoju nowej infrastruktury narciarskiej.

            Trzeci dzień Międzynarodowego Forum Górskiego upłynął dość intensywnie. Uczestnicy Forum mogli wziąć udział w jednym z dwóch  paneli tematycznych – innowacje kulturowe a następnie innowacje ekologiczne. W swoim wystąpieniu, dotyczącym kulturowego znaczenia budowania produktu górskiego  Avelio Marini , ISMEA – RRN, nawiązał do potrzeby budowania produktu certyfikowanego, które ma ogromne znaczenie dla naszego rozowju i regionu. A Oscypek to nie tylko "materiał", ale może być zdefiniowany jako jedno z "dóbr kultury", ponieważ ich wartość pochodzi istotnie od ich wielkości. Symboliczne treści  produktów są kluczowym elementem dla wartości i konkurencyjności produktów. Ciekawe zagadnienia pierwszego panelu podjęto w wystąpieniu Pana Erica Nanchena, Dyrektora Fundacji na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów górskich, który przedstawił kulturowy rozwój marki Valais o możliwościach i dotychczasowych sukcesach promocyjnych na arenie międzynarodowej. Jak mówił Pan Eric Nanchen „….Etykieta Excellence Valais jest przyznawana najbardziej udzielającym się społecznie firmom i instytucjom w Valais, których troską jest rola społeczna i środowiskowa oraz dążenie do stałej poprawy ich usług. Marka Valais jest oznaką uznania pochodzenia i jakości produktów, które są symbolem Valais. Celem jest to, aby promować "Valais” jako wielosektorową markę dla konsumentów i zwiedzających. Kryteria przyznawania tej marki Valais, są zgodne z specyfikacjami, gdzie firmy zobowiązaniedo przestrzegania wartości znaku towarowego i zasad zrównoważonego rozwoju….”.

            Pan Józef Michałek, Prezes Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich, omówił Szlak Karpacki sposób kształtowania się kultury pasterskiej będącej zarazem źródłem żywotnej kultury góralskiej łączącej dziś mieszkańców Karpat.

Wszystkie wystąpienia i projekcje miały wspólny aspekt - zwrócić uwagę na współpracę w zakresie  budowania kulturowego produktów górskich danego regionu, które mają znaczenie regionalne, ponadregionalne i międzynarodowe.

            Panel „Innowacje ekologiczne”, prowadzony przez Franciszka Bachledę – Księdzularza rozpoczął swoim wystąpieniem prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Badawczego w Krakowie  Przedstawił temat „Potencjał ekologiczny – zrównoważonym rozwojem obszarów rolnych w Karpatach”.

Ciekawym zakończeniem Międzynarodowego Forum Górskiego było wystąpienie Inge Aarhus z Stiftelsen Lillehammer Miljø – Environment Foundation Lillehammer na temat „Odnawialne źródła energii”. Jak mówił Inge Aarhus „……Energia i budynki:w miastach żyjemy blisko siebie i możemy dzielić się zarówno energią, jak i systemami dystrybucji (smart grid). Przeznaczenie gruntów i transport - nasze miasta są dla samochodów, dlatego musimy budować bardziej kompaktowe miasta; konsumpcji i odpadów - miasta wytwarzają dużo odpadów, które mogą być zastosowane do wytwarzania paliwa węgla neutralnego; adaptacji do zmian klimatycznych - dostosowując się do przyszłych zmian klimatu możemy również tworzyć bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze i ładniejsze miasta ….”. 

Pięknym akcentem dyskusji panelowej zakończono konferencję.

             Już teraz wiadomo, że za rok IV Międzynarodowe Forum Górskie poświęcone będzie problemom z jakimi borykają się osoby młode.  „ - Wielu młodych ludzi z naszego regionu kończy dobre uczelnie w Polsce i potem u nas ma kłopoty ze znalezieniem pracy” – przypomina Krzysztof Król-Łęgowski, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. „Trzeba zastanowić się jak pomóc młodzieży w lepszym starcie w dorosłość w ich małej ojczyźnie. Chcemy też posłuchać ich zdania o tym jak nasz region powinien się rozwijać. Niebawem to oni będą mieli tu decydujący głos”. 

 

 

 

                                                           Podziękowania
    
           Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury dziękuje za objęcie Patronatem Honorowym III Międzynarodowego Forum Górskiego, Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbiecie Bieńkowskiej, Wojewodzie Województwa Małopolskiego Jerzemu Millerowi,  Marszałkowi Województwa Małopolskiego Markowi Sowie,  Staroście Tatrzańskiemu Andrzejowi Gąsienicy Makowskiemu, Burmistrzowi Miasta Zakopane Januszowi Majchrowi oraz Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP, Prezesowi Janowi Golbie.

            Podziękowania kierujemy dla Rady Programowej a w szczególności na ręce, prof. dr hab. Stanisława Hodorowicza, Senatora RP, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, Tadeusza Burzyńskiego, Prezesa Zarządu Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.,  prof. dr hab. Piotra Tworzowskiego, Kierownika Katedry Geometrii Analitycznej i Algebraicznej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie, prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia, Katedra Mechaniki Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr hab. Jerzego Hausnera Kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Marka Rockiego Senatora RP, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Janusza Żmiji, Kierownika Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, prof. dr hab. Zenona Pijarowskiego, Kierownika Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich.

            Pragniemy również podziękować naszym partnerom: Województwu Małopolskiemu, Biuru Promocji Zakopanego, właścicielom Hotelu Belvedere ****, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani / Krajowemu Związku Miast i Gmin Montani, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Krakowie oraz mediom, w gronie których byli: Polska Izba Turystyki, Dziennik Polski, National Geographic Traveler, Małopolska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Prasowa, TVPodhale, Z-ne.pl, Zakopiec.info, Radio Kraków, Tatrzański Informator Turystyczny oraz Instytut Wiedzy i Innowacji.

            Szczególne podziękowania dla Orkiestry Akademii Beethovenowskiej działającej we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena z Prezes Elżbietą Penderecką za możliwość wysłuchania nadzwyczajnego koncertu symfonicznego.

            Na koniec pragniemy podziękować wszystkim gościom honorowym, zaproszonym prelegentom, współpracownikom oraz osobom, które przyczyniły się do rozwoju produktu, jakim dzisiaj jest Miedzynarodowe Forum Górskie. 

           

            Partnerem Przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie.


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms