IV MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2013

23-24  października 2013 roku w Hotel Mercure Kasprowy Zakopane  w Zakopanem. "ACTIVITY IN THE MOUNTAINS - INTERNATIONAL PARTNERSHIP"- głównym tematem IV Międzynarodowego Forum Górskiego.

 W Mercure Kasprowy Zakopane w Zakopanem w dniach 23-24  października 2012 odbyła się Konferencja pn. IV Międzynarodowe Forum Górskie. Patronat honorowy nad Forum objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Partnerem Strategicznym Przedsięwzięcia było Karpaty Łączą zaś partnerem było Województwo Małopolskie.

     Były to trzy dni intensywnych obrad, dyskusji a często i konstruktywnych sporów. Eksperci z całej Europy, przedstawiciele władz samorządowych Podhala ale i władz wojewódzkich, działacze sportowi jak i społeczni i przedstawiciele społeczności Podhala, dyskutowali o problemach, z którymi borykają się regiony Górskie. „Mieliśmy gości z Włoch, Szwajcarii, Słowacji Polski, Ukrainy oraz przedstawiciele wyższych uczelni w Polsce.
- Przewodniczący Rady Programowej prof. Stanisław Hodorowicz, Starosta Tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski, Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Krzysztof Król Łęgowski oraz Radny Sejmiku Wojewódzkiego Franciszek Bachleda Księdzularz przywitali wszystkich przybyłych gości.
– przypomina Andrzej Gąsienica Makowski Starosta Tatrzański. „Międzynarodowe Forum Górskie łączy Karpaty – łączy ludzi – co pozwoli na podjęcie działań i stworzenie nowego zgęstka. Zgęstka Karpackiego. Karpaty zderzą się z Alpami”
Wyjazdy młodych ludzi z regionów górskich to jeden z tematów tegorocznego Forum.
„Starosta Tatrzański podkreśla że to może doprowadzić do tego, że na Podhalu zabraknie wykwalifikowanych młodych ludzi. Ważne aby zachęcić młodych ludzi do pozostania na swojej ojczyźnie. Najgorsze jest jednak to, że nie maja tutaj zbyt wielu perspektyw. „
Tematem przewodnim sesji plenarnej było omówienie obszarów górskich w aspektach polityki rolnej, turystyki, lecznictwa, walorów gospodarczo – przyrodniczych oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej w Polsce i w Europie.
    Goście Honorowi zaproszeni m.in. inż. Jacek Kowalski, rzeczoznawca budowlany (Polska), George Aurelian Căţean ,Asociaţia Transhumanţa, (Rumunia), Wojciech Styrczula, Proj-Inwest. Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych (Polska), Marek Gregorczyk, Firma Zielona Energia (Polska), Wojciech Dyner, Firma Zielona Energia (Polska)do dyskusji panelowej sprostali pytaniom prowadzącej prof. dr hab. inż. Urszula Litwin, , która skutecznie dążyła do poznania odpowiedzi.

Konferencja składała się z paralelnych paneli tematycznych. Duże zainteresowanie wzbudził pierwszy panel konferencji poświęcony tematowi  „Infrastruktura Inżynierska – problemy w obszarach górskich”, prowadzony przez prof. dr hab. inż. Tadeusza  Słomkę, oraz prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka.
Międzynarodowe Forum Górskie to inicjatywa służąca zrównoważonemu rozwojowi regionów górskich. prelekcje, dyskusje panelowe oraz rozmowy kuluarowe umożliwiały poznanie zagadnień i problemów, m.in. „ Infrastrukturę inżynierska komunalną i energetyczną w kształtowaniu jakości rozwoju Karpat  polskich”, ja również „Budownictwo podziemne wspierające transport w obszarach górskich”, czy „Rola transportu linowego w zagospodarowaniu i rozwoju ziem górskich z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz władze samorządowe z regionów górskich, a także zaproponowano sposoby ich rozwiązywania.

W tym roku uczestnicy Forum omówili również „Zagospodarowanie przestrzenne”, panel prowadzony był przez Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz –Bilską. Ciekawe zagadnienia podjęto panelu podjęto w wystąpieniu dr inż. arch. Piotr Langer z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na temat  „Rola planowania przestrzennego w terenach górskich na przykładzie obszarów eksploatacji górniczej czy też wstąpienie gościa zagranicznego Jörg Amsler Chef Abt. Strukturverbesserungen, Bundesamt für Landwirtschaft BLW/ Dyrektor Wydziału do Spraw Rozowju Struktury Urzędu Federalnego Rolnictwa – Szwajcaria na temat: „Planowanie i urządzanie obszarów górskich w Szwajcarii”.
 Otwarta dyskusja panelowa pozwoliła na omówienie zagadnień związanych z „Zagospodarowanie przestrzennym” prowadzona przez prof. dr hab. Zenona Pijarowskiego. Zaproszonymi Gośćmi Honorowi byli m.in. Massimo Sargolini, Uniwersita di Camerino (Włochy), Jörg Amsler, Chef Abt. Strukturverbesserungen, Bundesamt für Landwirtschaft BLW/ Dyrektor Wydziału do Spraw rozowju Struktury Urzędu Federalnego Rolnictwa  (Szwajcaria), Stanisław Karpiel, Członek Grupy Resortu Narciarskiego w Kurorcie Tatrzańskim (Polska), mgr inż. Stefanik Przemysław, architekt (Polska), Franciszek Bachleda Księdzularz, Radny Województwa Małopolskiego (Polska).


Ciekawym zakończeniem Międzynarodowego Forum Górskiego był panel  „Człowiek – Kapitał – Styl Życia” który stanowił o tożsamości danego regionu, a jednocześnie są jego wyróżnikiem i doskonałym sposobem promocji
Wszystkie wystąpienia i projekcje miały wspólny aspekt - zwrócić uwagę na współpracę w zakresie  budowania kulturowego produktów górskich danego regionu, które mają znaczenie regionalne, ponadregionalne i międzynarodowe.
    Konferencja są przez swoje inicjatywy pragnie  wspierać transfer wiedzy, wzmacniając rozwój terenów górskich. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy w regionach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej. Wspólna promocja wszystkich krajów będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie.
W ramach konferencji odbyło się spotkanie samorządowców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska w temacie współpracy karpackiej.

Pięknym akcentem dyskusji panelowej zakończono konferencję. Już teraz wiadomo, że za rok IV Międzynarodowe Forum Górskie poświęcone będzie tematowi „The Mountain in the regional development” .


                        Podziękowania
               Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury dziękuje za objęcie Patronatem Honorowym IV  Międzynarodowego Forum Górskiego, Marszałku Senatu Bogdanu Borusewiczowi, Komisarzowi Europejskiemu, Dacian Ciolos oraz Staroście Tatrzańskiemu Andrzejowi Gąsienicy Makowskiemu.
    Podziękowania kierujemy dla Rady Programowej a w szczególności na ręce, Prof. dr hab. Stanisława HODOROWICZA, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, senatora RP oraz członków Rady Programowej: dr hab. inż. arch. Andrzeja BIAŁKIEWICZA, prof. PK, Prorektora ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Prof. dr hab. Ryszarda BOROWIECKIEGO, Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dr. Tadeusza BURZYŃSKIEGO, Prezesa Zarządu Instytutu Turystyki w Krakowie, Prof. dr hab. inż. Kazimierza FURTAK, Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Prof. dr hab. Jerzego HAUSNER, Członka Rady Polityki Pieniężnej, Kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dr Macieja HODOROWICZA, Prorektora ds. badań i nauki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Prof. dr hab. Jędrzeja KRUPIŃSKIEGO, Dyrektora Instytutu Zootechniki w Krakowie, Prof. dr. hab. inż. Urszuli LITWIN, Kierownik Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Prof. dr hab. n. med. Wojciecha NOWAK, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Zenona PIJANOWSKIEGO, Kierownika Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich, Dr inż. Jacka PIJANOWSKIEGO, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dr hab. Marka ROCKIEGO, prof. SGH, senatora RP, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Prof. dr hab. inż. Włodzimierza SADY, Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Prof. dr hab. inż. Tadeusza SŁOMKA, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Prof. dr hab. inż. Antoniego TAJDUSIA, Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, Kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Prof. dr hab. Piotra TWORZEWSKIEGO, Kierownika Katedry Geometrii Analitycznej i Algebraicznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Andrzeja TYTKO, Prorektora ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie, Prof. dr hab. Janusza ŻMIJĘ, Kierownika Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz dla Pani Sekretarz mgr Bianki GODLEWSKIEJ-DZIOBOŃ, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Nowym Targu.
Serdeczne podziękowania członkom komitetu organizacyjnego w szczególności dla;  Andrzeja KAWECKIEGO,  Dyrektora Biura Promocji Zakopanego, Patrycji PIEKUT, Koordynatora Projektu „Karpaty Łączą”, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Anny WENDE – SURMIAK, Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego

    Pragniemy również podziękować naszym partnerom:

Województwo Małopolskie, World Wigwam Circuit, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Mountain Partnership, Biuro Promocji Zakopanego, Hotel Mercure Kasprowy Zakopane oraz Fundacji Transhumance,

Dziękujemy wszystkim partnerom medialnym m.in. Tygodnik Podhalański, TVP Kraków, TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Góral-Info, Gazeta Krakowska, Z-ne.pl, Zakopiec.info, TVPodhale, Zakopane dla Ciebie. 

    Szczególne podziękowania dla partnera strategicznego „Karpaty Łącza” oraz wszystkim parterom, parterom medialnym oraz liderowi projektu „Karpaty Łączą”


Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczyniły się do rozwoju produktu, jakim dzisiaj jest Miedzynarodowe Forum Górskie.KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms