VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2015

Zakończyła się VI edycja Międzynarodowego Forum Górskiego poświęcona  perspektywom rozwoju komunikacji w regionach górskich. 22 październikka 2015r w Hotelu Mercure-Kasprowy w Zakopanem konferencję  uroczyście otworzył Starosta Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk, witając licznie zgromadzonych gości, a następnie,  życząc owocnych obrad, zaprosił wszystkich do dyskusji na temat rozwiązań komunikacyjnych dla naszego regionu.

Wykłady i prelekcje w obu dniach prowadzili:  prof. dr hab.  Stanisław Hodorowicz i prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko. Pierwszego dnia, oprócz pouczającego wykładu prof. dr hab. inż. Mariana Wójcika i dr Tomasza Rokity na temat możliwości rozwiązań komunikacyjnych  na terenie Podtatrza z zastosowaniem kolei linowych, bardzo ciekawe były również dwie prezentacje: dotyczące wykorzystania miejskich obszarów aktywności w zimie (prelegent Wojciech Bydliński) oraz poznaliśmy Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania przestrzeni w Karpatach, który został opracowany w ramach Projektu "Karpaty Łączą" (prelegentki: Patrycja Adamska i Barbara Dąbek). Wstępem do ożywionej dyskusji był panel ekspertów z udziałem : prof. dr hab. inż Kazimierza Furtaka-Rektora Politechniki Krakowskiej, prof.dr. hab. inż. Andrzeja Tytko - AGH Kraków, prof.dr hab. inż Marian Wójcik, dr Tomasz Rokita oraz dyrektor Piotr Ziętek z PKP PLK.

Drugi dzień obfitował w szereg interesujących prelekcji dotyczących propozycji, rozwiązań i projektów w ramach komunikacyjnych dla naszego regionu.  Kierownik projektu Kontraktu PKP PLK S.A w Krakowie - p. Piotr Majerczak przedstawił nowe rozwiązania w zakresie komunikacji kolejowej na linii Kraków - Zakopane, natomiast Dyrektor Projektu Studium Wykonalności  - p.Piotr Kęsek przybliżył nam program rewitalizacji już istniejącej linii: Zakopane-Kraków. Światowe rozwiązania komunikacji miejskiej z wykorzystaniem kolei linowych na przykładzie  urządzeń działających głównie w Ameryce Południowej pokazała nam p. Claudia Feurstein z Firmy Doppelmayr Austria.

Największe zainteresowanie wywołał wykład p. Macieja Panasiewicza  - Naczelnika Skansenu Taboru Kojejowego w Chabówce, który mówił o "Wpływie budowy kolei do Zakopanego na rozwój Podtatrza". To bardzo interesujące wystąpienie udowadnia, że takie inwestycje, jak kolej mogą stać się swoistym kołem zamachowym rozwoju regionu. Może taką rolę -jak "kolej żelazna" w ubiegłym wieku - dzisiaj spełni komunikacja ekologiczna kolejek linowych? Natępnym punktem programu był projekt  wstępny przedstawiony przez p. prof. dr hab. inż. Mariana Wójcika na temat budowy kolei linowo-terenowej na odcinku Rondo im. Jana Pawła II - Kuźnice w Zakopanem, który także cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. 

Komunikację lotniczą oraz propozycje różnych innych rozwiązań skomunikowania terenów górskich opisał nam pan  dr Jan Pamuła - prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II, Kraków-Balice. Po prezentacji pana dr Pamuły, do dyskusji włączyła się pani Prezes Poprad-Tatry Airport, Ivana Herkelova, która gratulując swemu polskiemu odpowiednikowi sukcesów w budowaniu marki Portu Lotniczego w Krakowie, zadeklarowała swoją wolę współpracy  w  dziedzinie rozwoju komunikacji lotniczej na terenie całych Tatr.

Bardzo ciekawą częścią konferencji były też dwie prelekcje:  p. Dyrektora Tomasza Pałasińskiego  z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz p. Dyrektor Martę Maj z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, którzy nie tylko przybliżyli zebranym aktualny stan modernizacyjnych dróg Podtatrza i Małopolski, ale równie przedstawili najbliższe plany co do modernizacji obwodnic, dróg, rozjazdów oraz całej "zakopianki" - co wywołało największe zainteresowanie wśród uczestników tegorocznego Forum.

Wystąpienie przedstawicieli Urzędu Miasta Zakopane: p. Wiktor Łukaszczyk ("Problematyka i projekty rozwiązań komunikacyjnych w Zakopanem") oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej p. Wojciech Stankiewicz ("Koncepcja budowy systemu ścieżek rowerowych - Bike`owe Zakopane") również spotkało się z dużym zainteresowaniem. Przedstawione propozycje rozwiązań komunikacyjnych były spójne, konkretne i dające nadzieję na rychłą realizację.

Na zakończenie VI Międzynarodowego Forum Górskiego wystąpił Przewodniczący Rady Programowej p. prof dr hab. Stanisław Hodorowicz, który podsumowując konferencję stwierdził, iż tak duży materiał, jaki został zgromadzony, potrzebuje poważnego potraktowania. W związku z czym postanowiono, że wnioski i rezolucje uczestnicy będą mogli składać do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w ciągu następnego tygodnia. Organizatorzy zwrócą się także z prośbą do wszystkich prelegentów i panelistów tegorocznego Forum, aby także i oni przedstawili swoje propozycje. Po zebraniu wszystkich wniosków i rezolucji, przedstawiciele Starostwa Tatrzańskiego i Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego opracują wspólny tekst wieńczący pracę wszystkich uczestniczących w konferencji. Tekst ten zostanie opublikowany na naszych stronach internetowych.

V MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2014


Znamy już termin V jubileuszowego Międzynarodowego Forum Górskiego - odbędzie się więc od 13 do 15 października 2014 roku w Hotelu Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem.

Przypomnijmy:  Międzynarodowe Forum Górskie to konferencja zajmująca się problematyką regionów górskich, które są specyficznymi obszarami funkcjonalnymi i potrzebują nowego spojrzenia na góry jako miejsca życia i sukcesu. Istotnym elementem jest współpraca regionalna, ponadregionalna i międzynarodowa, która ma na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, mających wpływ na jakość usług turystycznych, promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, ochronę środowiska, edukację oraz tętniącą wciąż tradycję obszarów górskich. W tym roku Międzynarodowe Forum Górskie  odbyło się po raz czwarty i zgromadziło kilkaset osób z regionów górskich z całej Europy. Tegoroczne Forum dotyczyło problemów ludzi młodych żyjących na terenach górskich, ale i integracji regionów całych Karpat.

 IV MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2013

"ACTIVITY IN THE MOUNTAINS - INTERNATIONAL PARTNERSHIP"- głównym tematem IV Międzynarodowego Forum Górskiego.

W Mercure Kasprowy Zakopane w Zakopanem w dniach 23-24  października 2013 odbyła się Konferencja pn. IV Międzynarodowe Forum Górskie. Patronat honorowy nad Forum objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Partnerem Strategicznym Przedsięwzięcia było Karpaty Łączą zaś partnerem było Województwo Małopolskie.
Celem konferencji było wprowadzenie ciekawej ścieżki tematycznej, poświęconej aktywności w górach - "ACTIVITY IN THE MOUNTAINS - INTERNATIONAL PARTNERSHIP". Tematem przewodnim sesji plenarnej było omówienie obszarów górskich w aspektach polityki rolnej, turystyki, lecznictwa, walorów gospodarczo – przyrodniczych oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej w Polsce i w Europie. Konferencja składałą się  z paralelnych paneli tematycznych m.in. „Infrastruktura Inżynierska – problemy w obszarach górskich”, „Zagospodarowanie przestrzenne”, „Człowiek – Kapitał – Styl Życia” oraz spotkanie samorządowców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska w temacie współpracy karpackiej.  Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele europejskich Państw: Szwajcarii, Włoch,  Słowacji, Polski, Ukrainy,         
W drugim dniu Międzynarodowego Forum Górskiego odbyła się konferencja „Pasterstwo Karpat” realizowana w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”. Konferencja była okazją do zaprezentowania i podsumowania zakończonego we wrześniu Międzynarodowego Redyku Karpackiego Transhumance 2013 – wydarzenia bezprecedensowego we współczesnej historii pasterstwa, niezwykle istotnego dla aktywizacji i integracji środowisk pasterskich w krajach karpackich. Omówiona została także sytuacja pasterstwa w wybranych krajach regionu. Wśród prelegentów i gości byli przedstawiciele środowisk pasterskich (z Polski, Czech i Słowacji), naukowych, administracji publicznej oraz Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej z Wiednia.                                           

 III MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2012

III edycja konferencji miała miejsce w Hotelu Belvedere **** w Zakopanem w dniach 10 – 12 października 2012. Konferencja była poświęcona innowacjom w regionach górskich. Międzynarodowe Forum Górskie pozwoliło na omówienie zagadnień tworzenia i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych. Innowacyjność ta zależy od wielu jednoczesnych zmian w obszarach górskich. Podczas Forum  zostało podpisane porozumienie z UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani / Krajowy Związek Miast i Gmin Montani oraz Lillehammer Miljø Norwegia. W forum w 2012 roku uczestniczyli przedstawiciele europejskich Państw - goście z Włoch, Norwegii, Szwajcarii, Belgi, Słowacji i Polski. 

                         

 II MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE  2011                                                    

II edycja Międzynarodowego Forum Górskiego odbyła się w dniach 7-8 października 2011 w Hotelu Bukovina**** w Bukowinie Tatrzańskiej. Konferencja dotyczyła ciekawej ścieżki tematycznej, poświęconej produktowi regionalnemu i produktowi górskiemu.
Omawiany marketing w służbie promocji miast i regionów, stał się dla  zarządzających społecznością lokalną dążeniem do podnoszenia efektywności realizowanych zadań publicznych i zaspokojeniem potrzeb odbiorców usług w możliwie najlepszy sposób, aby w ten sposób osiągnąć sukces marketingowy. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele europejskich Państw: Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Polski. W ramach forum odbyło się XIII Tatrzańskie Forum Gospodarcze.

 I MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE 2010

W 2010 odbyła się I edycja Międzynarodowego Forum Górskiego, które trwało w dniach 23-25 września 2010 r. Hotelu Grand Nosalowy Dwór**** w Zakopanem.
W ramach I Międzynarodowego Forum  Górskiego odbyło się XII Tatrzańskie Forum Gospodarcze,Forum Turystyczne Tatr, Forum Miast Narciarskich, Forum Kurortów Europejskich, Festiwal Podróży i Przygody, „Tatry  –  NA-SKI ŚWIAT” oraz Górskie Targi Turystyczne. W Forum w 2010 roku uczestniczyli przedstawiciele europejskich Państw: Kaprun (Austria), Trentino (Włochy) oraz miejscowości położonych w Alpach francuskich. Różnorodność tematyczna Forum przyczyniła się do szerokiej dyskusji, która przeniosła się do  spotkań w kuluarach.                              

Chcemy wspierać transfer wiedzy, wzmacniając rozwój terenów górskich. Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy w regionach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej. Wspólna promocja wszystkich krajów będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie.
Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest tworzenie pozytywnej atmosfery, służącej rozwojowi współpracy gospodarczej i samorządowej oraz promocja potencjału turystycznego, a także zwiększanie atrakcyjności terenów górskich, zarówno dla inwestorów, jak i ich mieszkańców.

                    SPOTKAJMY SIĘ NA MIĘDZYNARODOWYM FORUM GÓRSKIM.

  

                  


KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms