Podsumowanie z VII Międzynarodowego Forum Górskiego

W Hotelu Logos w Zakopanem w dniach 24/25 listopad 2016 roku odbyło się VII Międzynarodowe Forum Górskie z wiodącym tematem „Kierunki rozwoju Podtatrza - wybrane zagadnienia”.
Konferencja odbyła się przy pełnej sali uczestników, zainteresowanych sprawami Regionu Małopolski.

Na zaproszenie odpowiedział, za co jesteśmy wdzięczni, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Adamczyk.

Podczas VII Międzynarodowego Forum Górskiego odbyły się poniższe prelekcje, z którymi zachęcamy do zapoznania się.

 

 

Czwartek 24 listopada 2016

Projekt kodeksu architektoniczno-budowlanego
Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk
Prezentacja PPSX - pobierz

Bariery prawne rozwoju ośrodków turystycznych w Polsce
mec. Małgorzata Kulig-Juźwiak
Prezentacja PDF - pobierz

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie małopolskim - wyzwania i problematyka
prof. dr hab. Urszula Litwin

Modelowanie przebiegu inwestycji liniowych na przykładzie autostrady A-4   
dr inż Stanisław Bacior
Prezentacja PPSX - pobierz    

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego w  Austrii i Bawarii
dr hab. inż. Jacek Pijanowski
Prezentacja PDF - pobierz
 

Piątek 25 listopada 2016

Kompleksowe Badania Ruchu w Zakopanem – podsumowanie  wyników i wnioski na przyszłość
dr inż. Marek Bauer,  mgr Wojciech Stankiewicz
Prezentacja PPSX - pobierz
 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu – strategiczne założenia transportowe dla miasta Zakopane i dla subregionu
mgr inż. Wiktor Łukaszczyk, Jan Friedberg
Prezentacja PPSX - pobierz
 

Nowe perspektywy wykorzystania energii odnawialnych na Podtatrzu
mgr Joanna Gronkowska

Realizowane i projektowane zamierzenia Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w zakresie dostępności komunikacyjnej Podtatrza
Tomasz Pałasiński
Prezentacja PPSX - pobierz
 

Realizowane i projektowane zamierzenia Zarządu Dróg
Wojewódzkich   w zakresie dostępności komunikacyjnej Podtatrza
i ruchu lokalnego
Marta Maj
Prezentacja PPSX - pobierz

Projekt szybkiej kolei podhalańskiej
mgr inż. Augustyn Dobiecki
Prezentacja - pobierz

Tunel Gotthard, tunel Brenner – podziemne mosty, które łączą…
propozycja  połączenia obydwu stron Tatr
JuDr. Jozef Hrobak
Slajd 1 - pobierz   Slajd 2 - pobierz


 

Wpływ infrastruktury, a rozwój społeczno - gospodarczy Podhala
prof. dr hab. Robert Włodarczyk,
mgr Bianka Godlewska – Dzioboń

Prezentacja - pobierz
 

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie

KOMITET HONOROWY

Przewodniczący: WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiezgo

Członkowie: PIOTR BĄK - Starosta Tatrzański, LESZEK DORULA - Burmistrz Miasta Zakopane, KRZYSZTOF FABER - Starosta Nowotarski, JULIAN KOWALCZYK - Prezes Związku Podhalan w Polsce, prof. JERZY LIS - Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JAN PICZURA - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, ŁUKASZ SMÓŁKA - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. ANDRZEJ SZARATA - Rektor Politechniki Krakowskiej, SYLWESTER TABOR - Rektor Uniwersytetu Rolniczego, GRZEGORZ WATYCHA - Burmistrz Nowego Targu

                                 

 PARTNER1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms